Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXIV/144 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-31 11:28:07
dokument XXIV/143 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2008-12-31 11:24:00
dokument XXIV/142 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2008-12-31 11:18:05
dokument XXIV/141 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/130/2008 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2008-12-31 10:57:48
dokument XXIV/140 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowe Warpno 2008-12-31 10:48:33
dokument XXIV/139 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowe Warpno 2008-12-31 10:46:06
dokument XXIV/138 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 2008-12-31 10:41:18
dokument XXIV/137 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2008-12-31 10:30:33
dokument XXIV/136 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-12-31 10:24:50
dokument XXIII/135/2008 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2008-12-03 12:38:55
dokument XXIII/134/2008 zatwierdzenia wzorów formularzy podatku leśnego 2008-12-03 12:32:12
dokument XXIII/133/2008 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy podatku rolnego 2008-12-03 09:45:42
dokument XXIII/132/2008 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych 2008-12-03 09:27:28
dokument XXIII/131/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2008-12-03 09:12:39
dokument XXIII/130/2008 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2008-12-03 09:07:46
dokument XXIII/129/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-12-03 08:50:22
dokument XXII/128/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do realizacji programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 2008-12-03 08:47:30
dokument XXII/127/2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycji na lata 2009 - 2011 i lata kolejne 2008-11-24 16:17:40
dokument XXI/126/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 2008-10-31 13:19:09
dokument XXI/125/2008 w sprawie ustalenia przedstawiciela Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOBRE GMINY 2008-10-31 13:12:01
dokument XXI/124/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-10-31 13:05:36
dokument XXI/123/2008 zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-10-31 12:43:07
dokument XXI/122/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków 2008-10-31 12:32:00
dokument XXI/121/2008 w sprawie wniosku o przekazanie Gminie Nowe Warpno gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie 2008-10-31 12:24:26
dokument XX/120/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2008-10-08 10:12:55
dokument XX/119/2008 przystąpienia do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej 2008-10-08 10:01:47
dokument XX/118/2008 w sprawie przyjęcia zmiany w załączniku do uchwały Nr XI/063/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2008-10-08 09:56:49
dokument XX/117/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-10-08 09:43:03
dokument XX/116/2008 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy 2008-10-08 09:39:56
dokument XX/115/2008 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2008-10-08 09:30:20
dokument XX/114/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012 2008-10-08 09:23:50
dokument XX/113/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2008-10-08 09:16:52
dokument XX/112/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa realizującego projekt pn Wieś plecie i pitrasi w ramach Priorytetu VII Programu Promocja integracji społecznej 2008-10-08 09:08:13
dokument XX/111/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-10-08 09:03:01
dokument XIX/110/2008 w sprawie ustalenia pełnomocnika w sprawach cywilnoprawnych pomiędzy Burmistrzem Nowego Warpna Panem Władysławem Kiraga a Gminą Nowe Warpno 2008-07-23 06:58:04
dokument XIX/109/2008 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2008-07-23 06:55:25
dokument XIX/108/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-07-23 06:51:29
dokument XVIII/107/2008 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-06-19 14:48:03
dokument XVIII/106/2008 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Nowe Warpno 2008-06-19 14:46:48
dokument XVIII/105/2008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-06-19 14:44:42
dokument XVII/104/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/099/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2008r w sprawie realizacji inwestycji „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie” 2008-05-08 12:45:20
dokument XVII/103/2008 w sprawie wysokości składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „DOBRE GMINY” 2008-05-08 12:44:22
dokument XVII/102/2008 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-05-08 12:43:24
dokument XVII/101/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno 2008-05-08 12:42:41
dokument XVI/100/2008 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowe Warpno 2008-04-01 13:16:53
dokument XVI/099/2008 w sprawie realizacji inwestycji „ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie” 2008-04-01 13:16:06
dokument XVI/098/2008 w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2013 2008-04-01 13:10:27
dokument XVI/097/2008 zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-04-01 13:06:10
dokument XV/096/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/076/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-02-28 13:26:15
dokument XV/095/2008 w sprawie odwołania sekretarza gminy Nowe Warpno 2008-02-28 13:25:07
dokument XV/094/2008 w sprawie określenia limitu przyznanych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami 2008-02-28 13:24:22
dokument XV/093/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „DOBRE GMINY” 2008-02-28 13:22:30
dokument XV/092/2008 w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno 2008-02-28 13:19:29
dokument XV/091/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2009 2008-02-28 13:09:12
dokument XV/090/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2008-02-28 13:03:50
dokument XV/089/2008 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-02-28 13:00:46
dokument XIV/088/2008 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-01 12:26:46
dokument XIV/087/2008 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-02-01 12:25:20
dokument XIV/086/2008 w sprawie kierunków działania burmistrza odnoszących się do przejęcia nieruchomości 2008-02-01 12:23:29
dokument XIV/085/2008 w sprawie wniosku o komunalizację gruntu należącego do Skarbu Państwa 2008-02-01 12:16:11
dokument XIV/084/2008 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Nowe Warpno 2008-02-01 12:14:46
dokument XIV/083/2008 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek 2008-02-01 12:11:21
dokument XIV/082/2008 w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi 2008-02-01 12:06:25
dokument XIV/081/2008 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-02-01 12:03:41
dokument XIV/080/2008 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok 2008-02-01 11:59:51