Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 148 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2009-01-21 10:39:35
dokument 147 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2009-01-21 10:32:57
dokument 146 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-01-08 09:36:34
dokument 145 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2008-12-31 10:06:52
dokument 144 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:43:42
dokument 143 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego pn. Orlik 2012 w Nowym Warpnie - Podgrodzie 2008-12-29 14:34:06
dokument 142 w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Warpnie przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 687/1 o pow. 1,1176 ha 2008-12-29 14:28:22
dokument 141 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-12-29 14:24:09
dokument 140 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:17:55
dokument 139 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-29 14:12:43
dokument 138 w sprawie wyznaczenia wolnych dni od pracy w 2009 roku 2008-12-29 14:07:22
dokument 137 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-12-29 13:59:46
dokument 136 w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:56:59
dokument 135 zmiany zarządzenia nr 106/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:49:49
dokument 134 w sprawie zmiany zarządzenia nr 080/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:46:46
dokument 133 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:50:54
dokument 132 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-12-16 09:41:15
dokument 131 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2008-12-16 09:37:28
dokument 130 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2008-12-16 09:33:31
dokument 129 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:29:31
dokument 128 w sprawie odbioru osadów ściekowych 2008-12-16 09:26:37
dokument 127 w sprawie ustalenia stawek opłat udrożnienia kanalizacji 2008-12-16 09:23:33
dokument 126 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2008-12-16 09:18:30
dokument 125 w sprawie plombowania wodomierzy 2008-12-16 09:10:30
dokument 124 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:07:48
dokument 123 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:02:08
dokument 122 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-12-16 08:58:09
dokument 121 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:54:59
dokument 120 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-12-16 08:47:53
dokument 119 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:42:49
dokument 118 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2008-12-16 08:37:32
dokument 117 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-16 08:29:22
dokument 116 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2008-11-05 13:53:26
dokument 115 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2008-11-05 13:48:03
dokument 114 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne, na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie i usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne 2008-11-05 13:38:33
dokument 113 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-11-05 13:32:57
dokument 112 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2008-11-05 13:13:56
dokument 111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-11-05 13:06:12
dokument 110 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu stanowisk Urzędu Gminy Nowe Warpno, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych 2008-11-05 13:01:32
dokument 109 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-11-05 12:52:41
dokument 108 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:43:55
dokument 107 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:37:14
dokument 106 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:30:17
dokument 105 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-11-05 12:13:16
dokument 104 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Gawryszak do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-19 17:51:01
dokument 103 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-10-19 17:47:40
dokument 102 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej związanej z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem 2008-10-11 19:39:45
dokument 101 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedyńczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:37:37
dokument 100 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:33:22
dokument 099 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-10-11 19:26:15
dokument 098 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-11 19:25:19
dokument 097 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:21:22
dokument 096 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2008-10-11 19:19:34
dokument 095 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2008-10-11 19:08:10
dokument 094 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 2008-09-30 14:22:46
dokument 093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie - osiedle Podgrodzie Północ 2008-09-30 14:22:11
dokument 092 w sprawie umowy dzierżawy pomieszczeń gospodarczych 2008-09-30 14:19:52
dokument 091 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-09-12 10:57:42
dokument 090 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-09-08 12:08:25
dokument 089 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2008-09-03 14:10:53
dokument 088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:56
dokument 087 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:05
dokument 086 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:08:08
dokument 085 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie ? osiedle Podgrodzie Północ 2008-08-28 12:14:14
dokument 084 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-08-28 12:12:48
dokument 083 w sprawie powołania koordynatora ds. czynnego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 2008-08-28 12:11:37
dokument 082 w sprawie zmiany i utraty mocy zarządzenia 2008-08-28 12:10:29
dokument 081 w sprawie umowy dzierżawy lokalu 2008-08-28 12:09:46
dokument 080 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:08:39
dokument 079 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-08-28 12:07:25
dokument 078 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Burmistrza do podpisywania oświadczeń woli 2008-08-28 12:04:27
dokument 077 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:03:10
dokument 076 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2008-08-28 11:48:18
dokument 075 w sprawie umowy dzierżawy garażu 2008-08-08 11:49:47
dokument 074 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-08 11:46:42
dokument 073 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-07-29 14:17:34
dokument 072 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-07-29 14:16:59
dokument 071 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-07-23 07:08:25
dokument 070 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:04:53
dokument 069 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-07-23 07:03:18
dokument 068 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:01:38
dokument 067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska w ramach projektu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Nowym Warpnie - Podgrodziu 2008-07-23 07:00:21
dokument 066 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu Moje Boisko-Orlik 2012 2008-06-19 14:42:00
dokument 065 w sprawie unieważnienia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-19 14:41:07
dokument 064 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-19 14:39:36
dokument 063 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-12 12:41:44
dokument 062 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-06-11 11:22:02
dokument 061 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-06-11 10:49:31
dokument 060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2008-06-11 10:47:26
dokument 059 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybieprzetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-06-03 14:14:35
dokument 058 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-03 14:12:12
dokument 057 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-06-03 14:11:07
dokument 056 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-06-03 14:09:59
dokument 055 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-05-08 13:00:28
dokument 054 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-05-08 12:59:17
dokument 053 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-05-08 12:58:28
dokument 052 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:54:37
dokument 051 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:53:36
dokument 050 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:51:56
dokument 049 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-28 11:30:21
dokument 048 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-04-28 11:29:37
dokument 047 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:28:45
dokument 046 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:59
dokument 045 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:38
dokument 044 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:47
dokument 043 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:00
dokument 042 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:25:00
dokument 041 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:24:29
dokument 040 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:23:44
dokument 039 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:22:56
dokument 038 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Urzędu Gminy Nowe Warpno 2008-04-28 11:08:34
dokument 037 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Polskiego Projektu 400 Miast 2008-04-17 11:11:14
dokument 036 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-04-17 11:09:49
dokument 035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-17 11:07:58
dokument 034 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego w Nowym Warpno 2008-03-26 14:38:11
dokument 033 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażna własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-26 14:36:58
dokument 032 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu garażu 2008-03-26 14:35:41
dokument 031 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-19 12:05:35
dokument 030 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:59
dokument 029 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:31
dokument 028 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:15:36
dokument 027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-18 15:09:45
dokument 026 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-03-03 16:54:46
dokument 025 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-03-03 14:03:45
dokument 024 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-03-03 14:01:44
dokument 023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:57:02
dokument 022 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:55:50
dokument 021 w sprawie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:53:39
dokument 020 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-03-03 13:49:01
dokument 019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-02-28 14:46:20
dokument 018 w sprawie ogłoszenia przetargu na usunięcie skutków wichury 2008-02-28 09:56:44
dokument 017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.gospodarki nieruchomościami 2008-02-28 09:55:59
dokument 016 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-23 12:58:47
dokument 015 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-02-23 12:58:09
dokument 014 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty stałej za dziecko uczęszczające do Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-02-18 15:15:11
dokument 013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2008-02-18 15:14:14
dokument 012 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-02-18 15:13:12
dokument 011 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-02-18 15:07:56
dokument 010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds.obsługi rady 2008-02-01 11:57:00
dokument 009 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2008-02-01 11:54:54
dokument 008 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2008-02-01 11:54:05
dokument 007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-02-01 11:52:56
dokument 006 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-02-01 11:52:06
dokument 005 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 2008-02-01 11:51:10
dokument 004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-01 11:46:48
dokument 003 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2008-02-01 11:45:47
dokument 002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-01-22 09:23:33
dokument 001 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-01-08 13:36:27