Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja Nr X z dnia 28.09.2007

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD

 

X SESJI RADY MIEJSKIEJ

W NOWYM WARPNIE Z DNIA

28 WRZEŚNIA 2007r.

 

 

 

OBRADY X SESJI ROZPOCZĘTO O GODZINIE 16.30

 

AD.1 Sprawy regulaminowe :

 

a) otwarcie obrad ;

 

Obrady X Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził jej przewodniczący Grzegorz Grochecki.

 

b) stwierdzenie quorum;

 

Zgodnie z listą obecności (zał. 1) obecnych było 13 radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

 

W obradach X Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gminy, Sekretarz Gminy ,p.o. Dyrektor ZGK (zał. 2), sołtys sołectwa Warnołęka, sołtys sołectwa Brzózki (zał. 3),oraz goście (zał. 4).

 

c) zatwierdzenie porządku obrad;

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przedstawił proponowany porządek posiedzenia (zał.5).

Na salę przybył radny Z. Kotuła. (14 radnych)

Radna H. Kowalska wnosi o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie do planu rozważenia uchwały w spawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia ze zmianami.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA PORZĄDEK POSIEDZENIA.

(14 radnych)

 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 

Nie odbyło się przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

AD.2 Interpelacje radnych.

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

 

AD.3 Informacja Burmistrza o swojej działalności.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami (zał. 6).

 

AD.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok;

 

a). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok (zał.7).

 

b). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie poprosił o odczytanie stanowisk Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Polityki Społecznej.

Stanowiska przewodnicząca komisji B. Szostak (zał. 8).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

 

d). Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu w/w uchwały w proponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRX/---/2007 W SPRAWIE: zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok; (zał. 9).

( za - 13

przeciw - 1

wstrzymał się - 0)

 

AD.7 Podjęcie uchwały w sprawie inkasa;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.10).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji (zał.11).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytania zadała R .Pawłowska.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz oraz Pani Skarbnik.

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr X/---/2007 W SPRAWIE: inkasa (zał.12).

(za -10

przeciw - 2

wstrzymał się - 2)

 

AD.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 13).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji b. Szostak (zał. 16).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

W dyskusji udział wziął Burmistrz gminy Nowe Warpno, radni S. Getka, G. Krukowski, J. Jauszewski, R. Pawłowska oraz po.Dyrektor ZGK B. Słomiński.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRX/---/2007 W SPRAWIE: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie;(zał.17).

(za - 12 )

( przeciw - 2 )

(wstrzymał się - 0)

 

AD.7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 18).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej odczytała radna H. Kowalska (zał.19).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

 

Radny S. Getka złożył wniosek formalny o nie przyjmowanie uchwały.

Do dyskusji włączył się Sekretarz gminy, Radny m. Dobrek , oraz pan Z. Owczarek

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego.

Wniosek formalny został odrzucony.

( za - 1

przeciw - 12

wstrzymał się - 1 )

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRX/---/2007 W SPRAWIE; rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy nowe Warpno (zał.20)

( za - 12

(przeciw - 1

(wstrzymał się -1 )

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy

 

AD.8 Informacja z wykonania budżetu Gminy nowe Warpno za I półrocze 2006r.

 

Informacje przekazał radny G. Grochecki (zał.21).

 

 

 

 

 

AD.9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych;

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.10 Zapytania i wolne wnioski;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki odczytał pismo z Państwowej Komisji Wyborczej.

Glos zabrał Burmistrz.

Wywiązała się dyskusja.

Radny M. Dobrek poruszył sprawę braku światła w budynku przy ulicy Wiejskiej.

 

AD.10 Sprawy organizacyjne;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się pod koniec pażdziernika.

 

AD.11 Zamknięcie obrad;

 

Przewodniczący Rady w Nowym Warpnie zamyka posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLANT ZATWIERDZIŁ

 

 

......................................... ....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 25-10-2007 13:09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 15:16:44