Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja Nr VIII z dnia 30.05.2007 r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD

 

VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

W NOWYM WARPNIE Z DNIA

30 MAJA 2007r.

 

 

 

OBRADY VIII SESJI ROZPOCZĘTO O GODZINIE 16.40

 

AD.1 Sprawy regulaminowe :

 

a) otwarcie obrad ;

 

Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził jej przewodniczący Grzegorz Grochecki.

 

b) stwierdzenie quorum;

 

Zgodnie z listą obecności (zał. 1) obecnych było 13 radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Na salę przybyli radni Grzegorz Krukowski i Zbigniew, jest obecnych 15 radnych.

W obradach VIII Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gminy, Skarbnik Gminy, p.o. Dyrektor ZGK (zał. 2), sołtys sołectwa Warnołęka, sołtys sołectwa Brzózki (zał. 3),oraz goście (zał. 4).

 

c) zatwierdzenie porządku obrad;

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przedstawił proponowany porządek posiedzenia (zał.5).W porządku obrad nastąpiła zmiana. Do porządku sesji doszedł punkt o uzupełnieniu składu komisji i stanowi on punkt 7(zał.6).

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA PORZĄDEK POSIEDZENIA.

(15 radnych)

 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 

Radny Sylwester Getka zwrócił uwagę na brak podpisów na dokumentach. Podpisy zostały uzupełnione.

Rada Miejska w Nowym Warpnie jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia, z dnia 24 kwietnia 2007r.

 

AD.2 Interpelacje radnych.

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

 

AD.3 Informacja Burmistrza o swojej działalności.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga złożył podziękowania, za pomoc w organizacji festynu 1 i 3 maja Harcerzom na ręce radnej Krystyny Czerwińskiej, Panu Zenonowi Owczarkowi, Strażakom, Pani Lucynie Siwienki.

Podziękowania i gratulacje zostały złożone również Joannie Rosickiej, za osiągnięcia w sporcie.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Po przerwie Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 24.04.2007. do 30.05.2007r.(zał. 7).

 

AD.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok;

 

a). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok (zał.8).

 

b). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie poprosił o odczytanie stanowisk Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Polityki Społecznej.

Stanowiska odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał. 9).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Skarbnik Gminy Nowe Warpno Stanisława Grodkowska wyjaśniła zmiany, które wystąpiły w projekcie uchwały.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu w/w uchwały w proponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRVIII/046/2007 W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE GMINY NOWE WARPNO NA 2007 ROK (zał. 10).

 

AD.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (zał.11).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał.12).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr VIII/047/2007 W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU GMINY NOWE WARPNO (zał.13).

 

AD.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty i odroczenie należności Gminy;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 14).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Jolanta Gotfryd (zał. 15).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRVII/048/2007 W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIE NALEŻNOŚCI GMINY (zał.16).

(za - 13 )

( przeciw - 1 )

(wstrzymał się - 1)

 

AD.7 Uzupełnienie Komisji Polityki Społecznej;

 

a). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie poinformował, iż chęć pracy w komisji wyraziła radna Renata Pawłowska.

 

b). Odbyło się głosowanie nad przyjęciem radnej do Komisji Polityki Społecznej.

Radną przyjęto jednogłośnie.

 

AD.8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych;

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.9 Zapytania i wolne wnioski;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki odczytał skargę Pana Sylwestra Getki, na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26.01.1999r. Nr IV/033/99 w sprawie Przychodni rejonowej w Nowym Warpnie (zał. 17).

Radny Sylwester Getka poinformował, iż złożył wniosek, który nie został rozpatrzony.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki odczytał wniosek Pana Sylwestra Getki (zał. 18).

Wywiązała się dyskusja.

Burmistrz Władysław Kiraga odczytał pismo od radcy prawnego (zał. 19).

Wywiązała się dyskusja.

Przewodniczący Rady złożył wniosek, o przesunięcie w terminie rozpatrzenia wniosku Pana Sylwestra Getki.

 

Odbyło się głosowanie.

 

WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY.

(za -13 )

( przeciw - 1 )

( wstrzymało się -1 )

 

Sołtys wsi Warnołęka Katarzyna Jaguszewska, zwróciła się z pytaniem do Burmistrza o organizację festynu w tej wsi.

Burmistrz odpowiada.

Pan Zenon Owczarek poinformował o promocji książki o Nowym Warpnie.

 

AD.10 Sprawy organizacyjne;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się pod koniec czerwca.

 

AD.11 Zamknięcie obrad;

 

Przewodniczący Rady w Nowym Warpnie zamyka posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLANT ZATWIERDZIŁ

 

 

......................................... ....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 22-06-2007 12:53:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 15:17:05