Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument uchwała Nr XIII/079/2007 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2008-01-03 09:07:44
dokument uchwała Nr XIII/078/2007 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2008-01-03 09:06:45
dokument uchwała Nr XIII/077/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa 2008-01-03 09:05:37
dokument uchwała Nr XIII/076/2007 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 2008-01-03 09:02:18
dokument uchwała Nr XIII/075/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-12-31 12:33:29
dokument uchwała Nr XIII/074/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-12-31 12:31:54
dokument uchwała Nr XIII/073/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi 2007-12-31 12:30:38
dokument uchwała Nr XIII/072/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-12-31 12:25:17
dokument uchwała Nr XIII/071/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2008 2007-12-31 12:19:49
dokument uchwała Nr XI/061/2007 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2007-12-10 15:58:56
dokument uchwala Nr XII/070/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2007-11-29 10:34:50
dokument uchwała Nr XII/069/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2007-11-29 10:33:37
dokument uchwala Nr XII/068/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2007-11-29 10:32:26
dokument uchwała Nr XII/067/2007 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy międzygminnej 2007-11-29 10:29:00
dokument uchwała Nr XII/066/2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 2007-11-29 10:26:45
dokument uchwała Nr XII/065/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2007-11-29 10:24:53
dokument uchwała Nr XII/064/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-11-29 10:22:58
dokument uchwała Nr XI/063/2007 w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2007-11-07 14:47:45
dokument uchwała Nr XI/062/2007 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2007-11-07 14:45:45
dokument uchwała Nr XI/060/2007 w sprawie zmiany budżetu Nowe Warpno na 2007 rok 2007-11-07 14:43:35
dokument uchwała Nr XI/059/2007 w sprawie wydania opinii w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-10-31 13:50:20
dokument uchwała Nr X/058/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2007-10-05 16:17:21
dokument uchwała Nr X/057/2007 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2007-10-05 16:11:59
dokument uchwała Nr X/056/2007 w sprawie inkasa 2007-10-05 16:10:50
dokument uchwała Nr X/055/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-10-05 16:10:10
dokument uchwała Nr IX/054/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-06-28 12:49:32
dokument uchwała Nr IX/053/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządów mieszkańców jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-28 12:48:38
dokument uchwała Nr IX/052/2007 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu 2007-06-28 12:47:37
dokument uchwała Nr IX/051/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków 2007-06-28 12:46:46
dokument uchwała Nr IX/050/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-06-28 12:45:05
dokument uchwała Nr IX/049/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-06-28 12:43:38
dokument uchwała Nr VIII/048/2007 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty i odroczenie należności gminy 2007-06-05 11:20:42
dokument uchwała Nr VIII/047/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2007-06-05 11:16:41
dokument uchwała Nr VIII/046/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-06-05 11:15:18
dokument uchwała nr VII/045/2007 w sprawie uchylenia uchwały 2007-05-02 10:55:24
dokument uchwała Nr VII/044/2007 w sprawie wydania opinii w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu 2007-05-02 10:54:44
dokument uchwała Nr VII/043/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-05-02 10:52:45
dokument uchwała Nr VII/042/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nan lata 2006 - 2009 2007-05-02 10:51:52
dokument uchwała Nr VII/041/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2007-05-02 10:50:40
dokument uchwała Nr VII/040/2007 w sprawie wygaśnięcia mocy obowiązującej uchwały 2007-05-02 10:45:59
dokument uchwała Nr VII/039/2007 w sprawie udzielenia absolutorium 2007-05-02 10:45:01
dokument uchwała Nr VII/038/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2007 rok 2007-05-02 10:43:01
dokument uchwała Nr VI/037/2007 w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2007-04-05 09:55:02
dokument uchwała Nr VI/036/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-04-05 09:52:55
dokument uchwała nr V/035/2007 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:40:09
dokument uchwała nr V/034/2007 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:39:49
dokument uchwała nr V/033/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2007-02-28 15:38:26
dokument uchwała nr V/032/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej w Nowym Warpnie 2007-02-28 15:37:38
dokument uchwała nr V/031/2007 w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2007-02-28 15:36:42
dokument uchwała nr V/030/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom organizacyjnym 2007-02-28 15:32:44
dokument Uchwała nr V/029/2007 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Warpno za I półrocze każdego roku budżetowego 2007-02-28 15:32:17
dokument UCHWAŁA NR IV/028/2007 2007-02-08 12:05:27
dokument UCHWAŁA NR IV/027/2007 2007-02-08 12:05:13
dokument UCHWAŁA NR IV/026/2007 2007-02-08 12:05:01
dokument UCHWAŁA NR IV/025/2007 2007-02-08 12:04:47
dokument UCHWAŁA NR IV/024/2007 2007-02-08 12:04:33
dokument UCHWAŁA NR IV/023/2007 2007-02-08 12:04:06