Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument zarządzenie 110 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2008-01-22 09:20:29
dokument zarządzenie 109 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży” 2008-01-14 14:39:18
dokument zarządzenie 108 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2008-01-14 14:38:09
dokument zarządzenie 107 projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-12-13 14:13:10
dokument zarządzenie 106 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2007-12-13 14:12:20
dokument zarządzenie 105 w sprawie plombowania wodomierzy 2007-12-13 14:11:31
dokument zarządzenie 104 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2007-12-13 14:10:51
dokument zarządzenie 103 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2007-12-13 14:09:40
dokument zarządzenie 102 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne, na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie i usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne 2007-12-13 14:08:41
dokument zarządzenie 101 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-12-13 14:05:59
dokument zarządzenie 100 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży” 2007-12-13 14:04:44
dokument zarządzenie 099 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 223 w Warnołęce 2007-11-29 10:38:46
dokument zarządzenie 098 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2007-11-21 12:38:10
dokument zarządzenie 097 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-11-21 12:36:32
dokument zarządzenie 096 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-11-21 12:35:24
dokument zarządzenie 095 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-20 15:04:33
dokument zarządzenie 094 w sprawie odwołania konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2007-11-09 14:01:51
dokument zarządzenie 093 w sprawie przeprowadzenia kontroli hydrantów p.pożarowych 2007-11-09 14:00:45
dokument zarządzenie 092 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-07 14:40:37
dokument zarządzenie nr 091 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-07 14:39:32
dokument zarządzenie 090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2007-10-31 12:25:36
dokument zarządzenie 089 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.obsługi rady 2007-10-31 12:24:33
dokument zarządzenie 088 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-10-31 12:23:26
dokument zarządzenie 087 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 223 w Warnołęce 2007-10-31 12:22:04
dokument zarządzenie 086 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2007-10-31 12:20:55
dokument zarządzenie 085 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2007-10-31 12:19:30
dokument zarządzenie 084 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2007-10-31 12:18:51
dokument zarządzenie 083 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu lokalu socjalnego 2007-10-12 15:15:40
dokument zarządzenie 082 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2007-10-12 15:13:30
dokument zarządzenie 081 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 2007-10-12 15:12:54
dokument zarządzenie 080 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, oraz środków utrzymania higieny osobistej 2007-10-12 15:11:34
dokument zarządzenie 079 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-10-12 15:10:45
dokument zarządzenie 078 w sprawie zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej 2007-10-01 14:14:31
dokument zarządzenie 077 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-10-01 14:14:04
dokument zarządzenie 076 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-01 14:10:26
dokument zarządzenie 075 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2007-10-01 14:09:23
dokument zarządzenie 074 w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-01 14:08:44
dokument zarządzenie 073 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2007-10-01 14:07:41
dokument zarządzenie 072 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2007-10-01 14:06:07
dokument zarządzenie 071 w sprawie zmiany zarządzenia nr 058/2007 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-10-01 14:00:53
dokument zarządzenie 070 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:40:12
dokument zarządzenie 069 w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej z zespołem obiektów w stanie przerwanej budowy położonej w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:39:09
dokument zarządzenie 068 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:37:39
dokument zarządzenie 067 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:36:09
dokument zarządzenie 066 w sprawie powołania komisji do komisyjnego otwarcia pomieszczenia przy ul.Kościuszki 3 w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:35:22
dokument zarządzenie 065 w sprawie powołania komisji do ustalenia dostępu do wód Jeziora Małomyśliborskiego 2007-10-01 13:34:14
dokument zarządzeniem 064 w sparwie ogłoszenia terminu zebrań dla wyboru zarządów dzielnic i przewodniczący zarządu dzielnicy w jednostkach pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:33:19
dokument zarządzenie 063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-09-21 14:15:44
dokument zarządzenie 062 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:13:11
dokument zarządzenie 061 w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:11:24
dokument zarządzenie 060 w sprawie ogłoszenia terminu zebrań wiejskich dla wyboru rady sołeckiej i sołtysa w sołectwach Gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:06:26
dokument zarządzenie 059 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:25:21
dokument zarządzenie 058 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-07-30 12:24:22
dokument zarządzenie 057 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2007-07-30 12:20:28
dokument zarządzenie 056 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:19:38
dokument zarządzenie 055 w sprawie udzielenia upoważnienia 2007-07-30 12:18:32
dokument zarządzenie 054 w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2007-07-30 12:17:53
dokument zarządzenie 053 w sprawie powołania Gminnego Centrum Reagowania w Nowym Warpnie 2007-07-30 12:14:38
dokument zarządzenie 052 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:13:35
dokument zarządzenie 051 w sprawie powołania koordynatora ds. czynnego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 2007-07-30 12:12:27
dokument zarządzenie 050 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-07-30 12:11:21
dokument zarządzenie 049 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2007-07-05 12:23:37
dokument zarządzenie 048 w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych lokali użytkowych w Nowym Warpnie przeznaczonych do sprzedaży 2007-06-28 12:27:01
dokument zarządzenie 047 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-06-28 12:25:28
dokument zarządzenie 046 w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa 2007-06-28 12:24:04
dokument zarządzenie 045 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-06-26 12:30:50
dokument zarządzenie 044 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-26 12:29:54
dokument zarządzenie 043 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-06 08:26:44
dokument zarządzenie 042 w sprawie powołania komisji 2007-06-06 08:25:01
dokument zarządzenie 041 w sprawie przyznania dodatkowego pomieszczenia gospodarczego 2007-05-22 12:47:44
dokument zarządzenie 040 w sprawie wykazu stanowisk Urzędu Gminy Nowe Warpno, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych 2007-05-22 12:46:36
dokument zarządzenie 039 w sprawie przyznania dodatkowego pomieszczenia gospodarczego 2007-05-22 12:45:19
dokument zarządzenie 038 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2007-05-22 10:07:31
dokument zarządzenie 037 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2007-05-22 10:06:16
dokument zarządzenie 036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-05-22 10:02:41
dokument zarządzenie 035 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2007-05-22 10:01:42
dokument zarządzenie 034 w sprawie powołania komisji 2007-05-22 10:00:43
dokument zarządzenie 033 w sprawie ogłoszenie przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-05-11 09:25:31
dokument zarządzenie 032 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-05-07 09:58:00
dokument zarządzenie 031 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2007-05-07 09:55:44
dokument zarządzenie 030 w sprawie projektów uchwał skierowanych do rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-05-02 11:15:54
dokument zarządzenie 029 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2007-05-02 11:15:08
dokument zarządzenie 028 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-04-17 11:46:59
dokument zarządzenie 027 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół 2007-04-17 11:46:09
dokument zarządzenie 026 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno 2007-04-05 10:37:36
dokument zarządzenie 025 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-03-26 15:25:24
dokument zarządzenie 024 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego 2007-03-26 15:25:06
dokument zarządzenie 023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-03-06 14:04:41
dokument zarządzenie 022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Nowe Warpno 2007-03-06 14:04:29
dokument zarządzenie 021 w sprawie udzielenia upoważnienia 2007-03-06 14:03:57
dokument zarządzenie 020 w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2007-03-06 14:03:36
dokument zarządzenie 019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2007-03-06 14:03:04
dokument Zarządzenie 018 w sprawie ustalenia wysokości stawek dzierżawy lokali użytkowych, dodatkowych pomieszczeń gospodarczych i garaży 2007-02-23 14:47:47
dokument Zarządzenie 017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-23 14:47:26
dokument Zarządzenie 016 w sprawie postępowania przy pobieraniu opłaty skarbowej, dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 2007-02-23 14:46:34
dokument Zarządzenie 015 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 2007-02-23 14:46:14
dokument Zarządzenie 014 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2007-02-23 14:45:54
dokument Zarządzenie 013 w sprawie umowy dzierżawy garażu 2007-02-23 14:45:34
dokument Zarządzenie 012 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej 2007-02-23 14:45:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 011/2007 2007-02-08 12:03:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 010/2007 2007-02-08 12:02:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 003/2007 2007-01-26 13:35:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 009/2007 2007-01-24 10:38:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 008/2007 2007-01-24 10:38:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 007/2007 2007-01-24 10:38:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 006/2007 2007-01-24 10:38:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 005/2007 2007-01-24 10:37:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 004/2007 2007-01-24 10:37:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 002/2007 2007-01-24 10:36:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 001/2007 2007-01-24 10:36:23