Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/017/2006


str 1 z 2

UCHWAŁA NR III/017/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 22 grudnia 2006 roku

w sprawie wydania opinii o programie „Natura 2000”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271;

Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116

poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181,

poz. 1337) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z projektem programu „Natura 2000” Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

opiniuje w/w projekt negatywnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

str 2 z 2

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/017/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie wydania opinii o programie „Natura 2000”

Minister Środowiska zwrócił się z pismem z dnia 23.11.2006 r. (wpłynęło 27.11.2006 r)

o wyrażenie opinii odnośnie projektowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków o nazwie

„Ostoja Wkrzańska”, kod PLB 320014 o powierzchni 15.480,86 ha, położonego w znacznej części

na terenie Gminy Nowe Warpno.

Włączenie obszaru „Ostoja Wkrzańska” do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

w granicach proponowanych przez Ministerstwo Środowiska obejmuje tereny ważne dla rozwoju gminy i regionu, w szczególności:

1) wyznaczony obszar obejmuje tereny już zabudowane i zainwestowane, a także zgodnie z projektem

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Warpno,

przeznaczone są pod funkcje związane z rozwojem gminy i poszczególnych miejscowości

tj. niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Miejscowości, których to dotyczy,

są to: Nowe Warpno, Warnołęka, Brzózki, Myślibórz Mały, Myślibórz Wielki, Mszczuje,

Popielewo, Trzebieradz, przewiduje się w głównej mierze ekstensywny rozwój funkcji

mieszkaniowej i rekreacyjnej.

Rada nie widzi korzyści związanych z tworzeniem „zielonych” miejsc pracy. Zgodnie z danymi

statystycznymi następuje zmniejszenie ilości ludności utrzymującej się z rolnictwa. Także rybacy

rezygnują z wykonywania swojego zawodu.

2 ) na wyznaczonym terenie znajduje się strategiczny zakład (baza paliwowa), który ma duże

znaczenie dla zapewnienia rezerw paliwowych dla regionu.

3) tereny wokół miejscowości, znajdują się w rękach prywatnych i przeznaczone są pod zabudowę

rekreacyjną i mieszkaniową (Nowe Warpno, Brzózki, Warnołęka, Myślibórz Wielki,

Myślibórz Mały, Mszczuje), a nie własność Skarbu Państwa jak sugeruje opis obszaru

w załączonym formularzu.

4) na wskazanym obszarze planowane są remonty i modernizacje dróg nr 114 i 115, w dużej części

włączonej do omawianego obszaru

5) na wskazanym obszarze planowana jest budowa drogi Nowe Warpno - Rieth (Niemcy),

jest to droga o bardzo dużym znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy.

Planowane wejście Polski do Schengen spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tym regionem

poprzez zwiększenie ruchu turystycznego oraz znacznego skrócenia dróg łączących regiony

nadmorskie obu krajów.

Droga ta byłaby też uzupełnieniem obwodnicy wokół Szczecina. Została ona wpisana do Strategii

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Biorąc pod uwagę walory przyrodnicze omawianego obszaru, proponuje się zmianę przebiegu granic „Ostoja Wkrzańska”, w wersji projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Projekt

ze skorygowanymi granicami obszaru „Ostoja Wkrzańska” według propozycji Gminy Nowe Warpno wyłącza tereny zainwestowane i tereny ważne dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju, pozwoli uniknąć konfliktów podczas realizacji planu zrównoważonego rozwoju gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 V_017_Natura_2000_mapa_nr_4.jpg (JPG, 169.54Kb) 2007-01-03 16:23:57 566 razy
2 V_017_Natura_2000_mapa_nr_1.jpg (JPG, 130.84Kb) 2007-01-03 16:23:57 450 razy
3 V_017_Natura_2000_mapa_nr_3.jpg (JPG, 197.07Kb) 2007-01-03 16:23:57 438 razy
4 V_017_Natura_2000_mapa_nr_2.jpg (JPG, 130.29Kb) 2007-01-03 16:23:57 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 03-01-2007 16:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 03-01-2007 16:23:57