Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI /211/2006


UCHWAŁA NR XLVI /211/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

7.258,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

7.258,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.304,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

200,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.104,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.104,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

5.954,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

5.954,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

5.954,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

26.113,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

26.113,00zł

w tym:

a) dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

3.855,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

3.855,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

3.000,00zł

§

6059

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

855,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.304,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

200,00zł

§

3260

- inne formy pomocy dla uczniów

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.104,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.104,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna (OPS)

- o kwotę:

5.954,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

5.954,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.154,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

4.800,00zł

d) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

15.000,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

15.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

15.000,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

18.855,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

18.855,00zł

w tym:

a) dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

855,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

855,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

855,00zł

b) dział

700

- gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę:

5.000,00zł

- rozdział

7005

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę:

5.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

5.000,00zł

c) dział

757

- obsługa długu publicznego

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

75702

- obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst

- o kwotę:

10.000,00zł

§

8070

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

- o kwotę:

10.000,00zł

d) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

3.000,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

3.000,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

3.000,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.137.202,00zł

z tego:

- dochody własne

3.466.686,00zł

- dochody na zadania zlecone

670.516,00zł

2) Wydatki ogółem

4.627.314,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.956.798,00zł

- wydatki na zadania zlecone

670.516,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 17-10-2006 14:35:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 17-10-2006 14:35:09