Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienia dotyczące ochrony środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacje na temat środków bezpieczeństwa w sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w bazie paliw nr 7 w Trzebieży. 2023-09-19 13:10:24
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych. 2023-09-12 11:16:40
Budowa 54 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach – działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie 2023-06-28 13:13:04
Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki ewidencyjnej nr 210/18 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie. 2023-05-23 18:05:06
Budowa 54 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach – działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - OBWIESZCZENIE 2023-05-22 18:24:08
Budowa 54 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach – działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - postanowienie 2023-04-07 11:50:01
Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki ewidencyjnej nr 210/18 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie 2023-03-28 14:30:59
Budowa 54 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach – działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2023-03-15 08:41:59
Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki ewidencyjnej nr 210/18 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2023-03-15 08:39:41
Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działki ewidencyjnej nr 210/18 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2023-03-09 12:28:12
Budowa 15 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 210/18 z obrębu ewidencyjnego Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie 2023-03-09 12:27:19
Budowa 56 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach - działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - postanowienie 2023-01-05 15:47:38
Budowa domu jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 350 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wydanej decyzji 2022-09-13 15:48:19
Budowa 56 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach ? działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - postanowienie 2022-09-13 15:47:39
Budowa domu jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 350 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2022-08-16 11:36:41
Budowa domu jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 350 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2022-07-11 09:40:14
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 189 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-04-11 10:27:35
Budowa 56 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach ? działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wezwanie do uzupełnień 2022-03-15 12:01:47
Budowa 56 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach ? działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wezwanie do uzupełnień 2022-03-14 10:12:09
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 189 obręb ew. Nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2022-03-10 14:42:29
Budowa 56 budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w Brzózkach ? działki nr 214/1 i 217/3 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2022-03-10 14:39:29
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+160" w ramach projektu pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego" - obwieszczenie o wydaniu decyzji 2021-11-08 10:51:02
Budowa 12 wolnostojących budynków mieszkalnych z usługami w działce nr 224 obręb ew. Warnołęka, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2021-11-04 12:37:25
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+ 160" w ramach projektu pn.: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego - zawiadomienie 2021-10-06 12:24:16
Budowa 12 wolnostojących budynków mieszkalnych z usługami w działce nr 224 obręb ew. Warnołęka, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2021-10-06 12:08:29
Budowa 12 wolnostojących budynków mieszkalnych z usługami w działce nr 224 obręb ew. Warnołęka, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 2021-09-20 15:51:00
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+160" w ramach projektu pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego" - wezwanie 2021-07-29 15:06:53
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+160" w ramach projektu pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego" - wszczęcie postępowania 2021-07-02 15:19:15
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A - działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy uchylenia prawomocnej decyzji 2021-06-29 12:21:13
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A - działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2021-06-07 14:31:41
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A - działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wznowienie postępowania 2021-05-11 12:34:33
Kompleks zabudowy mieszkaniowej - 14 budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 203/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2021-03-11 10:14:08
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A - działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - obwieszczenie o umorzeniu 2021-02-16 15:10:20
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4- nr projektu SZC0201A- działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2021-01-11 12:31:50
Kompleks zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2020-12-11 12:00:27
Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie - dz. nr 145 obręb Nr 2 Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania 2020-11-20 14:08:17
Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie - dz. nr 242 obręb Nr 2 Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania 2020-11-20 14:07:12
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A - działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wezwanie 2020-11-20 14:05:37
Kompleks zabudowy mieszkaniowej - 14 budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 203/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wezwanie 2020-11-20 13:57:44
Kompleks zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - obwieszczenie o zebranych dokumentach 2020-11-20 13:56:31
Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie- dz. nr 145 obręb Nr 2 Nowe Warpno - wezwanie 2020-11-20 13:55:49
Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie - dz. nr 242 obręb Nr 2 Nowe Warpno - wezwanie 2020-11-20 13:55:21
Kompleks zabudowy mieszkaniowej 14 budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 203/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania 2020-10-28 12:38:48
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 nr projektu SZC0201A działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2020-10-21 15:20:46
Kompleks zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 182/1 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-10-09 15:30:06
Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie - dz. nr 145 obręb Nr 2 Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-10-09 15:29:10
Budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowym Warpnie - dz. nr 242 obręb Nr 2 Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-10-09 15:27:57
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (10 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 192 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2020-07-13 10:34:46
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (10 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 192 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2020-06-10 15:29:49
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (10 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 192 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-03-16 15:42:02
Budowa czterech budynków zamieszkania jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 170 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-11-07 13:46:32
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (12 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 302/2 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania administracyjnego 2019-09-19 14:35:25
Budowa czterech budynków zamieszkania jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 170 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2019-09-03 14:40:13
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A- działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-03-27 11:09:01
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A-działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-03-08 13:30:09
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-11 15:38:51
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-06 15:19:01
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:25:53
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:23:49
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - postanowienie 2018-12-28 15:28:48
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - postanowienie 2018-12-28 15:27:55
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:57:57
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:20:45
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2018-05-25 14:13:41
Zakup sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka 2018-03-15 12:57:53
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-03-15 12:54:30
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji 2017-04-20 10:10:44
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zobowiązaniu do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2017-04-20 10:10:13
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 2017-03-13 15:31:58
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu dowodów i materiałów 2017-03-13 15:29:31
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - postanowienie 2017-01-19 13:26:22
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-11-09 13:10:55
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko 2016-10-25 08:49:25
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie - obwieszczenie o dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji 2016-10-18 11:55:35
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2016-09-16 12:14:12
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - postanowienie o wznowieniu postępowania 2016-09-16 12:13:15
Budowa trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 345/7, obręb Brzózki - decyzja umarzająca postępowanie administracyjne 2016-09-16 12:07:43
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno - obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:12:24
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1,5 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - obwieszczenie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:11:32
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:10:15
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 Mwp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:09:30
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:07:21
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:06:22
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2016-04-15 15:12:47
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanym postanowieniu 2016-04-15 15:07:56
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-02-11 08:54:54
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2015-08-19 13:54:31
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - postanowienie 2015-08-19 13:52:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. Dotyczy wszzęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 216-16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno". 2015-07-31 09:35:25
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 24 lutego 2015 r. Burmistrza Nowego Warpna, znak OŚ 6220.03.06.2014/15.HG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki". 2015-07-31 09:34:48
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2015-07-20 14:57:22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2015-03-23 14:58:11
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2015-02-26 14:54:37
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie 2015-01-27 14:15:56
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - postanowienie 2015-01-27 14:15:33
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wznowienie 2014-12-23 15:01:38
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - decyzja 2014-04-29 14:13:56
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - decyzja 2014-04-08 15:37:27
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - postanowienie 2014-04-08 15:19:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - obwieszczenie 2014-03-14 11:21:44
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - wszczęcie postępowania 2014-03-12 12:07:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2014-02-14 11:05:34
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - obwieszczenie 2014-01-29 13:35:04
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wszczęcie postępowania 2013-12-24 10:07:35
Budowa kompleksu zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 - 406/11 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:53:15
Budowa kompleksu zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 405/1 ? 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:52:04
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2013-09-12 14:21:11
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (28 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:23:45
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (17 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:08:00
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (11 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:15:05
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (5 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:05:32
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - postanowienie 2013-05-29 13:02:54
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:33:17
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:29:29
Wiercenie otworu przeznaczonego na studnie nr 4 na ujęciu wody podziemnej na działce nr 386/5 obręb Brzózki gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 13:17:38
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 12:49:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystian Lamparski

Data wytworzenia:
17 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Informatyk

Data publikacji:
17 maj 2013, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-