Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zarządzenia 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
084/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29.12.2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno. 2024-04-23 13:34:50
083/2023r. Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowe Warpno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Nowego Warpna 2024-04-16 12:07:54
082/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023– 2026 2024-01-16 11:55:09
081/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023. 2024-01-16 11:53:32
080/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie za święto przypadające w sobotę. 2024-01-16 11:51:13
079/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno. 2024-01-16 11:50:15
078/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 07 grudnia2023 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2023-12-12 12:04:49
077/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-12-12 12:04:20
076/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 2023-12-12 12:02:55
075/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 011/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. 2023-12-12 12:02:04
074/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno. 2023-11-21 13:09:55
073/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 06 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż –nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno. 2023-11-21 13:09:17
072/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2023-11-21 13:08:26
071/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 października 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023. 2023-11-21 13:07:43
070/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przyznania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Nowe Warpno. 2023-11-21 13:03:39
069/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe. 2023-11-21 13:01:53
068/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2023-11-07 12:46:07
067/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego w budynku przy XXXXXXXXXXX. 2023-11-07 12:45:40
066/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego. 2023-11-07 12:44:50
065/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 16 października 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-11-07 12:44:19
064/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 października 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. 2023-11-07 12:43:28
063/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 października 2023 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2023-11-07 12:42:49
062/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 października 2023 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 2023-11-07 12:42:15
61/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023– 2026 2023-11-07 12:40:48
060/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 września 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-11-07 12:39:48
059/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 września 2023 roku w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej. 2023-11-07 12:38:53
058/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. 2023-11-07 12:38:13
057/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 września 2023 roku w sprawie: sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2023-11-07 12:37:34
056/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat. 2023-11-07 12:36:47
055/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 11 września 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-11-07 12:35:51
054/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 września 2023 roku w sprawie określenia planu kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowe Warpno. 2023-11-07 12:34:35
053/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 września 2023 roku w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030”. 2023-11-07 12:33:39
052/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 września 2023 roku w sprawie powołania pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku. 2023-11-07 12:31:48
051/2023 w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-09-12 12:32:01
050/2023 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2023-09-12 12:31:07
049/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2023-09-12 12:30:00
048/2023 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2023-09-12 12:28:52
047/2023 w sprawie: zmiany budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-09-12 12:26:33
046/2023 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023– 2026 2023-08-01 15:05:06
045/2023 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie. 2023-08-01 15:03:52
044/2023 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023– 2026 2023-07-18 10:26:42
043/2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-07-11 13:21:34
042/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno. 2023-07-04 13:18:12
041/2023 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2023-07-04 13:16:15
040/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-06-20 10:50:56
039/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-06-20 10:50:11
038/2023 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nowym Warpnie 2023-06-20 10:49:32
037/2023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2023-06-20 10:48:46
036/2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie . 2023-06-20 10:48:04
035/2023 w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola „ Złota Rybka ” w Nowym Warpnie w roku szkolnym 2022/2023. 2023-06-20 10:47:23
034/2023 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy Placu Zwycięstwa 12 2023-06-20 10:46:42
033/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2023-06-15 20:30:57
032/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 lat. 2023-06-15 20:29:50
031/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023. 2023-06-15 20:27:11
030/2023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2023-06-15 20:25:20
029/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 2023-05-23 12:15:03
028/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 2023-05-16 11:18:28
027/2023 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2023-05-16 11:14:46
026/2023 w sprawie: zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-05-09 11:11:50
025/2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2023-04-28 12:16:22
024/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2023-04-28 12:14:53
023/2023 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego . 2023-04-28 12:13:38
022/2023 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie za święto przypadające w sobotę 2023-04-18 11:10:12
021/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2023-04-11 09:35:33
020/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2023– 2026 2023-04-11 09:34:10
19/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2023-03-31 15:11:09
18/2023 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-31 15:09:28
17/2023 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki nr 354/12, obręb ewidencyjny 321103_5.0001, Brzózki, gm. Nowe Warpno 2023-03-29 14:26:03
16/2023 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2023-03-29 14:25:08
15/2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-03-29 14:22:10
14/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko  urzędnicze  na informatyka w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-03-29 12:18:57
13/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 10 lat 2023-03-29 12:17:57
12/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-03-29 12:15:31
11/2023 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2023-03-29 12:12:50
10/2023 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2023-03-29 12:11:14
9/2023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2023-03-29 12:08:35
8/2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-03-29 12:04:28
7/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko referenta ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-03-29 12:00:45
6/2023 w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wydzierżawionego majątku gminy 2023-03-29 11:59:10
5/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2023-03-29 11:50:50
4/2023 w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia oceny spełnienia wymogów dla zorganizowania Rodzinnego Domu Pomocy 2023-03-29 11:48:32
3/2023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2023-03-29 11:44:19
2/2023 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2023 2023-03-29 11:41:58
1/2023 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2023 2023-03-29 11:38:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk

Data wytworzenia:
29 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Informatyk

Data publikacji:
29 mar 2023, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Informatyk

Data aktualizacji:
29 mar 2023, godz. 11:31