Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
049 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i zabezpieczenia mienia znajdującego się w kontenerze handlowym przy ul. Dworcowej Krystian Lamparski 2018-12-17 09:02:54 dodanie dokumentu
048 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 09:00:29 dodanie dokumentu
047 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2018-12-17 08:58:49 dodanie dokumentu
046 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-12-17 08:55:56 dodanie dokumentu
045 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 08:52:21 dodanie dokumentu
044 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-12-17 08:49:55 dodanie dokumentu
Uchwala Nr CDXXXVIII.770.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 Krystian Lamparski 2018-12-10 16:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXVIII.769.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2019 rok Krystian Lamparski 2018-12-10 16:36:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXXVIII.768.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2019 rok Krystian Lamparski 2018-12-10 16:34:58 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Krystian Lamparski 2018-12-10 16:18:34 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-12-10 16:18:08 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-12-10 16:17:48 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 953/33, 953/34, 953/35, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/43, 953/44, 953/45, 953/46, 953/47 obręb m 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,2316 ha, które przewidziane są do sprzedaży w trybie art. 3 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach Krystian Lamparski 2018-12-10 16:05:29 edycja dokumentu
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży Krystian Lamparski 2018-12-07 12:38:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2018.KW z dnia 07.12.2018 r. Krystian Lamparski 2018-12-07 12:33:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji położonej w Warnołęce, polegającej na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (dz. nr 55 dr), wraz z przyłączem wody do dz. nr 38/3 Krystian Lamparski 2018-12-07 09:52:59 dodanie dokumentu
Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:40:59 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:40:30 dodanie dokumentu
Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:39:59 dodanie dokumentu
Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:39:24 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:38:40 dodanie dokumentu
Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:38:09 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:37:40 dodanie dokumentu
Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:37:11 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:36:05 dodanie dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:35:30 edycja dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:34:59 edycja dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:34:45 edycja dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:34:34 edycja dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:34:16 edycja dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:33:13 dodanie dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:32:40 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:31:55 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:31:23 dodanie dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - koniec VII kadencji Krystian Lamparski 2018-12-07 09:30:54 dodanie dokumentu
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:30:02 edycja dokumentu
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:29:48 dodanie dokumentu
Kiraga Władysław - Burmistrz Nowego Warpna - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:29:30 dodanie dokumentu
NW.ZP-03.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-06 11:04:05 dodanie dokumentu
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2018-12-05 15:31:33 dodanie dokumentu