Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:30:20 dodanie dokumentu
Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Lamparski 2018-05-30 10:29:51 dodanie dokumentu
Igielska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:28:41 dodanie dokumentu
Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:27:30 dodanie dokumentu
Utrata Halina - Sekretarz Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-05-30 10:26:37 dodanie dokumentu
Jędrzejczak Jolanta - skarbnik gminy Krystian Lamparski 2018-05-30 10:26:13 dodanie dokumentu
Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:09:04 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:46 dodanie dokumentu
Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:29 dodanie dokumentu
Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:00 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:07:37 dodanie dokumentu
Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:07:15 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:06:46 dodanie dokumentu
Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:06:12 dodanie dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:40 edycja dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:26 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:04 dodanie dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:04:14 edycja dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:04:08 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:03:48 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:03:14 dodanie dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:02:42 dodanie dokumentu
Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-05-30 09:01:29 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wydaniu decyzji Krystian Lamparski 2018-05-25 14:13:41 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Krystian Lamparski 2018-05-25 14:13:19 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 10:44:52 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:30 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.07.2018.KW z dnia 24.05.2018 r. Krystian Lamparski 2018-05-24 15:30:54 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-24 14:39:49 dodanie dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot społeczeństwa obywatelskiego - 70 Gwiazd nad Globusem Krystian Lamparski 2018-05-16 14:27:00 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Krystian Lamparski 2018-04-20 09:30:43 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-04-20 09:29:15 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-04-20 09:28:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXIV.234.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Krystian Lamparski 2018-04-19 14:55:09 dodanie dokumentu
018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2018-04-13 13:57:57 dodanie dokumentu
017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-04-13 12:38:17 dodanie dokumentu
016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-04-13 12:36:15 dodanie dokumentu
015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Krystian Lamparski 2018-04-13 12:34:19 dodanie dokumentu
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 Krystian Lamparski 2018-04-11 13:58:55 edycja dokumentu