Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-09 15:03:24 edycja dokumentu
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-09 15:03:19 usunięcie załacznika
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-09 15:02:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.29.2017.KW z dnia 08.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-11-08 14:29:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-07 15:27:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-07 09:09:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-07 09:08:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-06 15:36:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-06 15:35:55 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-06 15:17:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-30 13:37:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-27 13:19:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-27 13:13:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-24 13:31:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-24 13:30:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-24 13:05:32 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 10:04:02 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:43:14 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:40:20 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:36:51 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:36:15 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:35:00 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:34:16 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:34:06 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-10-20 09:32:26 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-10-20 09:31:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" - WOPN-ON.6320.12.2017.RCh Krystian Lamparski 2017-10-19 14:16:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" - WOPN-ON.6320.12.2017.RCh Krystian Lamparski 2017-10-19 14:15:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-17 15:13:26 edycja dokumentu
071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-13 15:03:26 dodanie dokumentu
070 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Warpna Krystian Lamparski 2017-10-13 15:01:40 dodanie dokumentu
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-13 14:59:47 dodanie dokumentu
068 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2017-10-13 14:51:03 dodanie dokumentu
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy Krystian Lamparski 2017-10-13 14:46:03 edycja dokumentu
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy Krystian Lamparski 2017-10-13 14:45:50 dodanie dokumentu
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-13 14:38:28 edycja dokumentu
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-13 14:38:22 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 17.10.2017 Krystian Lamparski 2017-10-10 14:23:54 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 17.10.2017 Krystian Lamparski 2017-10-10 14:23:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.28.2017.KW z dnia 09.10.2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-10 14:05:13 dodanie dokumentu