Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-02-08 15:12:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-08 15:11:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-08 15:11:07 dodanie dokumentu
Informacja dot. stypendiów szkolnych Krystian Lamparski 2018-01-31 15:23:11 dodanie dokumentu
XXXII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2018-01-26 13:28:06 dodanie dokumentu
XXXII/199/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 13:26:03 dodanie dokumentu
XXXII/198/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 13:23:34 dodanie dokumentu
XXXII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-01-26 13:16:39 dodanie dokumentu
XXXII/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-01-26 13:14:25 dodanie dokumentu
XXXII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-01-26 13:12:14 dodanie dokumentu
XXXII/194/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-26 12:29:40 dodanie dokumentu
XXXII/193/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 10:52:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-01-22 15:34:32 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 22.01.2018 Krystian Lamparski 2018-01-17 12:51:43 dodanie dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-01-17 12:49:34 edycja dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-01-17 12:47:28 dodanie dokumentu
004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę Krystian Lamparski 2018-01-16 15:02:15 dodanie dokumentu
003 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-01-16 15:00:31 dodanie dokumentu
002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-01-16 14:58:31 dodanie dokumentu
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-16 14:56:08 dodanie dokumentu
095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2018-01-16 14:06:09 edycja dokumentu
095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2018-01-16 14:06:00 dodanie dokumentu
094 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2018-01-16 13:59:59 dodanie dokumentu
093 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach w dniu 15 grudnia 2017 roku Krystian Lamparski 2018-01-16 13:57:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-10 11:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-01-10 11:45:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-10 11:23:41 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-10 11:23:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCLXXIV.669.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-01-10 11:12:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCLXXIV.668.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-10 11:11:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCLXXIV.667.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-10 11:10:39 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2018-01-05 12:44:30 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. podatków Krystian Lamparski 2018-01-03 08:13:53 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Krystian Lamparski 2018-01-03 08:12:43 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Krystian Lamparski 2018-01-03 08:11:34 edycja dokumentu
XXXI/192/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Krystian Lamparski 2017-12-29 14:16:11 dodanie dokumentu
XXXI/191/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat Krystian Lamparski 2017-12-29 14:09:35 dodanie dokumentu
XXXI/190/2017 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Krystian Lamparski 2017-12-29 14:06:14 dodanie dokumentu
XXXI/189/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-12-29 14:03:53 dodanie dokumentu
XXXI/188/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-12-29 14:01:23 dodanie dokumentu