Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-04-06 10:37:15 dodanie dokumentu
XXXIV/205/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-04-06 10:34:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-04-05 13:12:30 dodanie dokumentu
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 Krystian Lamparski 2018-04-03 13:39:54 dodanie dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m Krystian Lamparski 2018-03-30 09:16:54 edycja dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m Krystian Lamparski 2018-03-30 09:16:38 dodanie dokumentu
sesja XXXIV w dniu 28.03.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:43:52 edycja dokumentu
sesja XXXIV w dniu 28.03.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:43:14 dodanie dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:41:01 edycja dokumentu
sesja XXXIII w dniu 28.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:40:51 edycja dokumentu
sesja XXXIII w dniu 28.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:40:30 dodanie dokumentu
Zakup sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka Krystian Lamparski 2018-03-15 12:57:53 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Krystian Lamparski 2018-03-15 12:54:30 dodanie dokumentu
XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:44:40 edycja dokumentu
XXXIII/204/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-03-06 10:23:23 dodanie dokumentu
XXXIII/203/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:17:53 dodanie dokumentu
XXXIII/202/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:16:11 dodanie dokumentu
XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:05:04 dodanie dokumentu
Bednarska Maria - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie - pierwsze Krystian Lamparski 2018-03-01 14:57:40 dodanie dokumentu
Tokarski Mirosław - Z-ca Burmistrza Nowego Warpna - oświadczenie kończące Krystian Lamparski 2018-03-01 14:49:06 edycja dokumentu
Tokarski Mirosław - Z-ca Burmistrza Nowego Warpna - oświadczenie kończące Krystian Lamparski 2018-03-01 14:48:42 dodanie dokumentu
014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2018-02-27 13:08:22 dodanie dokumentu
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 13:03:49 dodanie dokumentu
012 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Krystian Lamparski 2018-02-27 13:02:01 dodanie dokumentu
011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 12:21:01 dodanie dokumentu
010 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 12:17:17 dodanie dokumentu
009 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2018-02-27 11:47:32 dodanie dokumentu
008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-02-27 11:41:57 dodanie dokumentu
007 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2018-02-27 10:42:36 dodanie dokumentu
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 10:36:51 dodanie dokumentu
005 w sprawie odwołania Komisji Stypendialnej Krystian Lamparski 2018-02-27 10:32:19 dodanie dokumentu
097 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 10:28:52 dodanie dokumentu
096 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 10:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII.138.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-02-23 11:26:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - G.6840.05.2018.KW z dnia 23.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-02-23 11:23:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.31.2017.KW z dnia 21.12.2017 r. Krystian Lamparski 2018-02-20 14:02:53 edycja dokumentu
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 878 obręb nr 1 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Krystian Lamparski 2018-02-15 14:53:00 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Krystian Lamparski 2018-02-14 14:34:44 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2017 Krystian Lamparski 2018-02-14 14:34:22 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2017 Krystian Lamparski 2018-02-14 14:33:50 dodanie dokumentu