Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXVII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-06-26 09:32:44 dodanie dokumentu
XXVII/157/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-06-26 09:17:54 dodanie dokumentu
sesja XXVIII w dniu 28.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-06-22 13:10:55 dodanie dokumentu
sesja XXVII w dniu 31.05.2017 r. Krystian Lamparski 2017-06-22 13:09:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2017.KW z dnia 21.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-06-22 11:37:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-14 11:08:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-14 09:56:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXXV.152.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-06-08 15:19:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XCIl.165.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Krystian Lamparski 2017-06-08 15:17:51 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg i umorzeń w 2016 r. Krystian Lamparski 2017-06-08 14:55:12 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. Krystian Lamparski 2017-06-08 14:54:38 dodanie dokumentu
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-02 14:17:21 edycja dokumentu
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-30 09:03:18 dodanie dokumentu
Kiraga Władysław - Burmistrz Nowego Warpna Mirosław Tokarski 2017-05-30 09:02:34 dodanie dokumentu
Ratownicy wodni Krystian Lamparski 2017-05-19 15:04:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.14.2017.KW z dnia 10.05.2017 r. Krystian Lamparski 2017-05-18 14:18:29 dodanie dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:05:34 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:04:49 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:03:58 dodanie dokumentu
Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 09:59:51 dodanie dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:13:12 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:12:20 dodanie dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:10:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 092/2016 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 066/2015 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:10:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 005/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:09:22 dodanie dokumentu
092 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:04:06 dodanie dokumentu
091 w sprawie sprostowania załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 Krystian Lamparski 2017-05-15 11:20:17 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:30:41 dodanie dokumentu
Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:24:41 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:21:36 dodanie dokumentu
Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:39:17 dodanie dokumentu
Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:38:06 dodanie dokumentu
Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:35:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.13.2017.KW z dnia 10.05.2017 r. Krystian Lamparski 2017-05-12 10:39:34 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 09:02:35 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 09:00:09 usunięcie dokument
Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:59:39 dodanie dokumentu
Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:58:19 dodanie dokumentu
Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:16:43 dodanie dokumentu