Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2017-09-07 15:19:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXVII.442.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-05 13:12:03 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:10:13 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:09:49 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:08:55 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:08:32 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW Krystian Lamparski 2017-08-30 15:21:52 dodanie dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 156/1 (powstała w wyniku podziału działki m 156) o pow. 0,0089 ha, obręb Warnołęka 0003, która z mocy prawa przeszła na własność Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2017 z 15 marca 2017 r. o realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Wamołęka w ciągu drogi wojewódzkiej 114 Krystian Lamparski 2017-08-29 08:12:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Krystian Lamparski 2017-08-23 14:42:36 dodanie dokumentu
XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Mirosław Tokarski 2017-08-22 08:27:54 dodanie dokumentu
XXVIII/168/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w Szkołę Podstawową w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-08-22 08:26:37 dodanie dokumentu
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:42:39 dodanie dokumentu
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:41:59 usunięcie dokument
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:41:10 dodanie dokumentu
XXVIII/167/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Mirosław Tokarski 2017-08-21 08:57:31 dodanie dokumentu
XXVIII/166/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok Mirosław Tokarski 2017-08-21 08:56:21 dodanie dokumentu
XXVIII/165/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Mirosław Tokarski 2017-08-11 08:51:14 dodanie dokumentu
XXVIII/164/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Mirosław Tokarski 2017-08-11 08:49:55 dodanie dokumentu
XXVIII/163/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Mirosław Tokarski 2017-08-10 09:15:08 dodanie dokumentu
XXVIII/162/2017 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-10 09:07:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2017.KW z dnia 21.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:40:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2017.KW z dnia 21.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:40:18 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:27:36 usunięcie załacznika
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-03 12:31:21 usunięcie załacznika
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-03 12:28:54 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Mirosław Tokarski 2017-07-26 09:49:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Mirosław Tokarski 2017-07-26 09:49:10 dodanie dokumentu
044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:28:22 edycja dokumentu
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:27:34 edycja dokumentu
047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:23:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 samochodem dla osób niepełnosprawnych Krystian Lamparski 2017-07-06 10:32:56 dodanie dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Obóz "Przygoda na Dysku" Krystian Lamparski 2017-07-03 14:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno - tekst ujednolicony Krystian Lamparski 2017-06-29 09:36:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno - tekst ujednolicony Krystian Lamparski 2017-06-29 09:34:10 dodanie dokumentu
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-29 08:58:30 dodanie dokumentu
049 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-06-29 08:56:14 dodanie dokumentu
048 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-29 08:46:17 dodanie dokumentu