Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXVI/156/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-05-10 11:49:34 dodanie dokumentu
XXVI/155/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-05-10 11:48:50 edycja dokumentu
XXVI/155/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-05-10 11:47:35 dodanie dokumentu
Ratownicy wodni Krystian Lamparski 2017-04-28 08:50:56 dodanie dokumentu
034 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-04-27 13:32:16 dodanie dokumentu
033 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem Krystian Lamparski 2017-04-27 13:31:01 dodanie dokumentu
032 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Krystian Lamparski 2017-04-27 13:29:15 dodanie dokumentu
031 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-04-27 13:26:26 dodanie dokumentu
030 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-04-27 13:24:05 dodanie dokumentu
029 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli Krystian Lamparski 2017-04-27 13:20:24 dodanie dokumentu
028 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-04-27 13:10:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 - odwołany w dniu 26.04.2017 r. Krystian Lamparski 2017-04-26 14:52:27 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" Krystian Lamparski 2017-04-20 11:14:23 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" Krystian Lamparski 2017-04-20 11:13:54 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" Krystian Lamparski 2017-04-20 11:13:21 dodanie dokumentu
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji Krystian Lamparski 2017-04-20 10:10:44 dodanie dokumentu
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zobowiązaniu do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Krystian Lamparski 2017-04-20 10:10:13 dodanie dokumentu
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji Krystian Lamparski 2017-04-20 09:20:27 edycja dokumentu
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji Krystian Lamparski 2017-04-20 09:19:06 usunięcie dokument
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji Krystian Lamparski 2017-04-20 09:18:08 dodanie dokumentu
sesja XXVI w dniu 26.04.2017 r. Krystian Lamparski 2017-04-20 08:34:08 dodanie dokumentu
sesja XXV w dniu 29.03.2017 r. Krystian Lamparski 2017-04-20 08:31:22 dodanie dokumentu
027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-04-13 11:29:52 dodanie dokumentu
026 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-04-13 11:23:46 dodanie dokumentu
025 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-04-13 11:22:34 dodanie dokumentu
024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2017-04-13 11:14:43 dodanie dokumentu
023 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-04-13 11:03:39 dodanie dokumentu
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-04-06 14:00:52 edycja dokumentu
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-04-06 14:00:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 433/4 obręb nr 3 w Nowym Warpnie objętej KW SZ2S/00016529/8 Krystian Lamparski 2017-04-03 15:55:20 dodanie dokumentu
021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2017-04-03 14:50:25 edycja dokumentu
XXV/154/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Mirosław Tokarski 2017-04-03 12:52:32 dodanie dokumentu
XXV/153/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Mirosław Tokarski 2017-04-03 12:50:42 dodanie dokumentu
022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Krystian Lamparski 2017-03-29 15:29:34 dodanie dokumentu
021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2017-03-29 15:13:00 dodanie dokumentu
020 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-03-29 15:09:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 - odwołany w dniu 26.04.2017 r. Krystian Lamparski 2017-03-29 14:55:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/25 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 Krystian Lamparski 2017-03-29 14:52:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 783/108 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00017304/2 Krystian Lamparski 2017-03-29 14:52:24 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 24.03.2017 Krystian Lamparski 2017-03-23 12:46:03 dodanie dokumentu