Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Radni VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie (2018-2023) Krystian Lamparski 2018-11-23 10:55:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Nowego Warpna Krystian Lamparski 2018-11-23 10:49:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2021 Krystian Lamparski 2018-11-23 10:41:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2021 Krystian Lamparski 2018-11-23 10:39:45 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-11-20 10:48:53 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-11-19 16:02:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Wapnie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przy ul. Podgrodzie 80, wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem w wysokości 82/1000 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości Krystian Lamparski 2018-11-14 16:45:52 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:37 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:15 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:25:48 usunięcie załacznika
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:24:17 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-20 19:03:14 dodanie dokumentu
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 08:20:37 dodanie dokumentu
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-10-19 08:17:54 dodanie dokumentu
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2018-10-19 08:16:09 dodanie dokumentu
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:13:07 dodanie dokumentu
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:08:25 dodanie dokumentu
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 08:00:47 dodanie dokumentu
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 07:56:47 dodanie dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:51:08 edycja dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:49:51 dodanie dokumentu
XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-19 07:46:59 dodanie dokumentu
XXXVII/228/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021" Krystian Lamparski 2018-10-18 17:51:51 dodanie dokumentu
XXXVII/227/2018 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-18 17:48:22 dodanie dokumentu
XXXVII/226/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-18 17:46:26 dodanie dokumentu
XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-10-18 17:43:06 edycja dokumentu
XXXVI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Krystian Lamparski 2018-10-18 17:42:27 edycja dokumentu
XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-10-18 17:41:32 dodanie dokumentu
XXXVII/224/2018 w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego" Krystian Lamparski 2018-10-18 17:20:39 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 953/33, 953/34, 953/35, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/43, 953/44, 953/45, 953/46, 953/47 obręb m 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,2316 ha, które przewidziane są do sprzedaży w trybie art. 3 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach Krystian Lamparski 2018-10-18 13:02:12 dodanie dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2018-10-15 12:36:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.13.2018.KW Krystian Lamparski 2018-10-12 15:17:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu ustnego ograniczonego - G.6840.12.2018.KW Krystian Lamparski 2018-10-12 15:16:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-08 15:49:58 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:27:37 edycja dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:24:23 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe Krystian Lamparski 2018-10-08 12:10:31 usunięcie dokument
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:10:10 dodanie dokumentu
Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór" Krystian Lamparski 2018-10-08 12:06:24 edycja dokumentu
Koło Łowieckie "Kania" w Szczecinie Krystian Lamparski 2018-10-08 12:05:58 edycja dokumentu