Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
018 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:33:46 dodanie dokumentu
017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:29:33 dodanie dokumentu
016 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:23:25 dodanie dokumentu
015 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:09:51 edycja dokumentu
015 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:09:31 dodanie dokumentu
014 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-03-14 11:09:12 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-12 13:06:33 edycja dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-12 13:06:19 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2019.KW z dnia 08.03.2019 Krystian Lamparski 2019-03-08 14:44:23 dodanie dokumentu
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A-działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-03-08 13:30:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:23:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:21:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:18:20 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-08 13:17:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej z kruszywa łamanego, położonej na działkach ewidencyjnych nr: 224, 264, 225, 265, 226 i 266 w obrębie Brzózki Krystian Lamparski 2019-02-20 21:26:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza Krystian Lamparski 2019-02-20 15:17:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-02-13 14:05:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-02-12 10:45:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku" Krystian Lamparski 2019-02-11 15:42:08 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o wydanej decyzji Krystian Lamparski 2019-02-11 15:38:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV.92.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2019 r. W sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2019 rok Krystian Lamparski 2019-02-08 11:52:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 Krystian Lamparski 2019-02-08 11:50:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-02-08 11:49:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 Krystian Lamparski 2019-02-06 15:30:13 dodanie dokumentu
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji Krystian Lamparski 2019-02-06 15:19:01 dodanie dokumentu
Żurowska Joanna - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:59:02 dodanie dokumentu
Wnuk Mariusz - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:58:39 dodanie dokumentu
Tymosz Marta - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:58:16 dodanie dokumentu
Szwebel Łukasz - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:57:44 dodanie dokumentu
Szostak Bożena - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:57:18 dodanie dokumentu
Szarzec Przemysław - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:56:39 dodanie dokumentu
Rokaszewski Andrzej - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:56:18 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:55:58 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:55:39 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:55:21 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:55:00 dodanie dokumentu
Jaguszewska Grażyna - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:54:39 dodanie dokumentu
Ignaciuk Barłomiej - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:54:21 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:54:03 dodanie dokumentu
Burba Jarosław - Burmistrz Nowego Warpna - pierwsze oświadczenie VIII kadencji Krystian Lamparski 2019-02-06 10:52:27 dodanie dokumentu