Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XCIl.165.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Krystian Lamparski 2017-06-08 15:17:51 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg i umorzeń w 2016 r. Krystian Lamparski 2017-06-08 14:55:12 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. Krystian Lamparski 2017-06-08 14:54:38 dodanie dokumentu
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-02 14:17:21 edycja dokumentu
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-30 09:03:18 dodanie dokumentu
Kiraga Władysław - Burmistrz Nowego Warpna Mirosław Tokarski 2017-05-30 09:02:34 dodanie dokumentu
Ratownicy wodni Krystian Lamparski 2017-05-19 15:04:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.14.2017.KW z dnia 10.05.2017 r. Krystian Lamparski 2017-05-18 14:18:29 dodanie dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:05:34 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:04:49 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 10:03:58 dodanie dokumentu
Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-16 09:59:51 dodanie dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:13:12 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:12:20 dodanie dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 13:10:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 092/2016 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 066/2015 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:10:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 005/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:09:22 dodanie dokumentu
092 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-05-15 12:04:06 dodanie dokumentu
091 w sprawie sprostowania załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 Krystian Lamparski 2017-05-15 11:20:17 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:30:41 dodanie dokumentu
Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:24:41 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-15 10:21:36 dodanie dokumentu
Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:39:17 dodanie dokumentu
Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:38:06 dodanie dokumentu
Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 13:35:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.13.2017.KW z dnia 10.05.2017 r. Krystian Lamparski 2017-05-12 10:39:34 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 09:02:35 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 09:00:09 usunięcie dokument
Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:59:39 dodanie dokumentu
Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:58:19 dodanie dokumentu
Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:16:43 dodanie dokumentu
Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:14:03 dodanie dokumentu
Utrata Halina - Sekretarz Gminy Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-05-12 08:12:55 dodanie dokumentu
Wioletta Różek - pracownik socjalny Mirosław Tokarski 2017-05-11 14:02:27 dodanie dokumentu
Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-05-11 14:00:02 dodanie dokumentu
Jędrzejczak Jolanta - skarbnik gminy Mirosław Tokarski 2017-05-11 13:58:04 dodanie dokumentu
Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków Mirosław Tokarski 2017-05-11 09:27:46 dodanie dokumentu
Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosław Tokarski 2017-05-11 09:23:40 dodanie dokumentu
Tokarski Mirosław - z-ca Burmistrza Nowego Warpna Mirosław Tokarski 2017-05-11 09:22:15 dodanie dokumentu