Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.27.2017.KW z dnia 09.10.2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-10 14:04:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-05 14:28:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-05 14:23:29 dodanie dokumentu
065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-04 15:17:28 dodanie dokumentu
064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-04 15:14:16 dodanie dokumentu
063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-04 15:05:01 dodanie dokumentu
062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 15:00:36 dodanie dokumentu
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:54:22 edycja dokumentu
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:54:10 edycja dokumentu
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:53:46 dodanie dokumentu
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:50:31 dodanie dokumentu
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:47:45 edycja dokumentu
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:47:07 dodanie dokumentu
058 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016, poz. 1860) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:44:50 dodanie dokumentu
057 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-04 14:41:11 dodanie dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2017-10-03 13:43:26 edycja dokumentu
056 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę Krystian Lamparski 2017-10-03 13:40:53 dodanie dokumentu
055 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-03 13:39:03 dodanie dokumentu
054 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-03 13:36:13 dodanie dokumentu
053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 13:32:47 dodanie dokumentu
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Pawłowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły Krystian Lamparski 2017-10-03 13:24:46 dodanie dokumentu
051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 13:19:58 dodanie dokumentu
XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-03 12:51:45 edycja dokumentu
XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-03 12:45:41 dodanie dokumentu
XXIX/174/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Krystian Lamparski 2017-10-03 12:30:47 dodanie dokumentu
XXIX/173/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno jednostkach oświatowych Krystian Lamparski 2017-10-03 12:28:42 dodanie dokumentu
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:27:01 edycja dokumentu
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:26:45 dodanie dokumentu
XXIX/171/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:18:11 dodanie dokumentu
XXIX/170/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-10-03 12:05:45 dodanie dokumentu
XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Krystian Lamparski 2017-10-03 11:52:17 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:07:10 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:07:09 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:03:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.26.2017.KW z dnia 20.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-20 15:20:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.24.2017.KW z dnia 20.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-20 15:20:07 dodanie dokumentu
Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2017-09-13 13:55:51 dodanie dokumentu
Anna Igielska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2017-09-13 13:52:58 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Krystian Lamparski 2017-09-12 08:56:12 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW Krystian Lamparski 2017-09-07 15:23:34 edycja dokumentu