Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXVIII/164/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Mirosław Tokarski 2017-08-11 08:49:55 dodanie dokumentu
XXVIII/163/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Mirosław Tokarski 2017-08-10 09:15:08 dodanie dokumentu
XXVIII/162/2017 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-10 09:07:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2017.KW z dnia 21.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:40:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2017.KW z dnia 21.06.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:40:18 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:28:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Krystian Lamparski 2017-08-04 14:27:36 usunięcie załacznika
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-03 12:31:21 usunięcie załacznika
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-08-03 12:28:54 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.18.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Mirosław Tokarski 2017-07-26 09:49:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.17.2017.KW z dnia 26.07.2017 r. Mirosław Tokarski 2017-07-26 09:49:10 dodanie dokumentu
044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:28:22 edycja dokumentu
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:27:34 edycja dokumentu
047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-07-07 10:23:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 samochodem dla osób niepełnosprawnych Krystian Lamparski 2017-07-06 10:32:56 dodanie dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Obóz "Przygoda na Dysku" Krystian Lamparski 2017-07-03 14:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno - tekst ujednolicony Krystian Lamparski 2017-06-29 09:36:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno - tekst ujednolicony Krystian Lamparski 2017-06-29 09:34:10 dodanie dokumentu
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-29 08:58:30 dodanie dokumentu
049 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-06-29 08:56:14 dodanie dokumentu
048 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-29 08:46:17 dodanie dokumentu
047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-29 08:44:15 dodanie dokumentu
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-29 08:36:23 dodanie dokumentu
045 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-29 08:33:21 dodanie dokumentu
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno Mirosław Tokarski 2017-06-27 11:30:00 dodanie dokumentu
044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 14:32:19 dodanie dokumentu
043 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 14:30:28 dodanie dokumentu
042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 14:28:57 dodanie dokumentu
041 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Krystian Lamparski 2017-06-26 14:25:23 dodanie dokumentu
040 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 12:19:23 dodanie dokumentu
039 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-06-26 12:14:20 dodanie dokumentu
038 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Krystian Lamparski 2017-06-26 12:08:49 dodanie dokumentu
037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 12:03:13 dodanie dokumentu
036 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 10:06:25 dodanie dokumentu
035 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-06-26 10:03:20 dodanie dokumentu
XXVII/161/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości, położonej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-06-26 09:50:12 dodanie dokumentu
XXVII/160/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-06-26 09:38:31 dodanie dokumentu
XXVII/159/2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat Krystian Lamparski 2017-06-26 09:35:49 dodanie dokumentu