Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:43:14 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:40:20 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:36:51 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:36:15 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:35:00 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:34:16 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-20 09:34:06 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-10-20 09:32:26 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-10-20 09:31:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" - WOPN-ON.6320.12.2017.RCh Krystian Lamparski 2017-10-19 14:16:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" - WOPN-ON.6320.12.2017.RCh Krystian Lamparski 2017-10-19 14:15:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-17 15:13:26 edycja dokumentu
071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-13 15:03:26 dodanie dokumentu
070 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Warpna Krystian Lamparski 2017-10-13 15:01:40 dodanie dokumentu
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-13 14:59:47 dodanie dokumentu
068 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2017-10-13 14:51:03 dodanie dokumentu
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy Krystian Lamparski 2017-10-13 14:46:03 edycja dokumentu
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy Krystian Lamparski 2017-10-13 14:45:50 dodanie dokumentu
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-13 14:38:28 edycja dokumentu
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-13 14:38:22 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 17.10.2017 Krystian Lamparski 2017-10-10 14:23:54 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 17.10.2017 Krystian Lamparski 2017-10-10 14:23:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.28.2017.KW z dnia 09.10.2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-10 14:05:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.27.2017.KW z dnia 09.10.2017 r. Krystian Lamparski 2017-10-10 14:04:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-05 14:28:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-05 14:23:29 dodanie dokumentu
065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-04 15:17:28 dodanie dokumentu
064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-10-04 15:14:16 dodanie dokumentu
063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-04 15:05:01 dodanie dokumentu
062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 15:00:36 dodanie dokumentu
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:54:22 edycja dokumentu
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:54:10 edycja dokumentu
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:53:46 dodanie dokumentu
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2017-10-04 14:50:31 dodanie dokumentu
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:47:45 edycja dokumentu
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:47:07 dodanie dokumentu
058 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016, poz. 1860) Krystian Lamparski 2017-10-04 14:44:50 dodanie dokumentu
057 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-04 14:41:11 dodanie dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2017-10-03 13:43:26 edycja dokumentu
056 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę Krystian Lamparski 2017-10-03 13:40:53 dodanie dokumentu