Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających Krystian Lamparski 2018-10-05 14:20:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Nowe Warpno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-01 16:38:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-01 16:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-01 16:26:48 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-01 16:23:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położony w budynku przy ulicy Podgrodzie 80 w Nowym Warpnie, obręb nr 2, lokal mieszkalny nr 7 - G.6840.11.2018.KW z dnia 27.09.2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-27 12:03:59 dodanie dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2018-09-27 11:58:22 dodanie dokumentu
sesja XXXVII w dniu 26.09.2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-26 10:48:57 dodanie dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-25 15:00:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLXVI.650.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-24 15:09:09 dodanie dokumentu
Informacja Urzędu Gminy w Nowym Warpnie o możliwości dokonania zgłoszenia pozostałych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2018-09-24 13:58:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-20 10:41:37 dodanie dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-18 12:59:52 edycja dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-18 12:58:42 usunięcie załacznika
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-17 15:39:22 edycja dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-17 15:39:08 usunięcie załacznika
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-17 15:39:00 edycja dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-17 15:38:47 usunięcie załacznika
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-17 13:09:11 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Krystian Lamparski 2018-09-17 12:25:17 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-09-17 12:24:09 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-09-17 12:23:36 dodanie dokumentu
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Krystian Lamparski 2018-09-14 13:33:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 351 z obrębu Warnołęka gm. Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00033928/0 Krystian Lamparski 2018-09-14 13:18:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce Nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-09-14 10:18:48 dodanie dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/29 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,7933ha- wydzielenie działki ok. 180 m2 , która przewidziana jest do sprzedaży w trybie bezprztargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Krystian Lamparski 2018-09-14 10:07:31 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 12 września 2018 r. o składzie oraz o terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie, w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-13 09:32:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-13 09:29:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Krystian Lamparski 2018-09-13 09:23:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Polickiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Policach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Policach Krystian Lamparski 2018-09-13 09:21:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres i roku w trybie bezprzetargowym - G.6840.10.2018.KW z dnia 03.09.2018 r. Krystian Lamparski 2018-09-04 12:20:14 dodanie dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/29 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,7933ha- wydzielenie działki ok. 180 m2 , która przewidziana jest do sprzedaży w trybie bezprztargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Krystian Lamparski 2018-08-30 08:59:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-08-22 09:25:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko inspektora ds. podatków w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-08-17 12:00:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-08-16 11:17:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkurencyjnym naborze na stanowisko inspektora ds. podatków w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-08-13 12:56:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie Rady Miejskiej w Nowym Warpnie dot. konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-08-13 11:16:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o publicznych konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021" Krystian Lamparski 2018-08-08 09:20:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 44811 i 448/21 Krystian Lamparski 2018-07-31 14:00:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 44811 i 448/21 Krystian Lamparski 2018-07-30 13:19:23 dodanie dokumentu