Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyżur radnych - 25.06.2018 Krystian Lamparski 2018-06-19 15:03:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-1.7820.99-2.2015.MR z dnia 28.08.2015 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 przejście przez miejscowość Brzózki Krystian Lamparski 2018-06-19 08:26:54 dodanie dokumentu
Decyzja nr SZ.RET.070.4.46.2018.NJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18.05.2018 r. dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obrębie gminy Nowe Warpno na okres trzech lat Krystian Lamparski 2018-06-14 13:30:18 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg i umorzeń w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:24:04 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:23:38 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:23:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 448/1 i 448/21 Krystian Lamparski 2018-06-12 15:26:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 Krystian Lamparski 2018-06-06 12:35:36 edycja dokumentu
Różek Wioletta - pracownik socjalny Krystian Lamparski 2018-05-30 10:32:52 dodanie dokumentu
Jaguszewska Katarzyna - inspektor ds. podatków Krystian Lamparski 2018-05-30 10:32:20 dodanie dokumentu
Mazgaj Ewelina - referent ds. świadczeń rodzinnych Krystian Lamparski 2018-05-30 10:31:47 dodanie dokumentu
Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystian Lamparski 2018-05-30 10:30:43 dodanie dokumentu
Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:30:20 dodanie dokumentu
Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Lamparski 2018-05-30 10:29:51 dodanie dokumentu
Igielska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:28:41 dodanie dokumentu
Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 10:27:30 dodanie dokumentu
Utrata Halina - Sekretarz Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-05-30 10:26:37 dodanie dokumentu
Jędrzejczak Jolanta - skarbnik gminy Krystian Lamparski 2018-05-30 10:26:13 dodanie dokumentu
Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:09:04 dodanie dokumentu
Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:46 dodanie dokumentu
Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:29 dodanie dokumentu
Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:08:00 dodanie dokumentu
Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:07:37 dodanie dokumentu
Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:07:15 dodanie dokumentu
Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:06:46 dodanie dokumentu
Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:06:12 dodanie dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:40 edycja dokumentu
Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:26 dodanie dokumentu
Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:05:04 dodanie dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:04:14 edycja dokumentu
Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:04:08 dodanie dokumentu
Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:03:48 dodanie dokumentu
Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:03:14 dodanie dokumentu
Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-05-30 09:02:42 dodanie dokumentu
Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-05-30 09:01:29 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wydaniu decyzji Krystian Lamparski 2018-05-25 14:13:41 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Krystian Lamparski 2018-05-25 14:13:19 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 10:44:52 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:30 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:07 edycja dokumentu