Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-12-22 09:47:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.31.2017.KW z dnia 21.12.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-21 13:02:05 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 14.12.2017 Krystian Lamparski 2017-12-14 15:13:24 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 14.12.2017 Krystian Lamparski 2017-12-14 15:12:45 dodanie dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:09:37 edycja dokumentu
sesja XXXI w dniu 20.12.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:09:29 dodanie dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:05:56 edycja dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:05:44 dodanie dokumentu
XXX/183/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Krystian Lamparski 2017-11-30 14:30:28 dodanie dokumentu
XXX/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2017-11-30 14:28:48 dodanie dokumentu
XXX/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Krystian Lamparski 2017-11-30 14:26:57 dodanie dokumentu
XXX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 14:25:36 dodanie dokumentu
XXX/179/2017 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-30 14:23:05 dodanie dokumentu
XXX/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-11-30 14:17:27 dodanie dokumentu
XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 13:31:05 edycja dokumentu
XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 13:30:44 dodanie dokumentu
XXX/176/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Krystian Lamparski 2017-11-30 13:15:45 dodanie dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Krystian Lamparski 2017-11-29 12:03:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 080/2017 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-29 11:59:19 dodanie dokumentu
084 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-29 11:57:49 dodanie dokumentu
083 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym Krystian Lamparski 2017-11-29 11:55:07 dodanie dokumentu
082 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat Krystian Lamparski 2017-11-29 11:46:54 dodanie dokumentu
081 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-11-29 11:42:36 dodanie dokumentu
080 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-29 11:21:20 dodanie dokumentu
079 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności Krystian Lamparski 2017-11-29 10:47:42 dodanie dokumentu
078 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-29 10:28:52 dodanie dokumentu
077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-11-29 10:24:24 dodanie dokumentu
076 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Krystian Lamparski 2017-11-29 09:45:44 dodanie dokumentu
075 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-11-29 09:35:49 dodanie dokumentu
074 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-11-29 09:21:24 dodanie dokumentu
073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowymw sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-11-29 09:18:12 dodanie dokumentu
072 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-11-29 09:15:05 dodanie dokumentu
Referat finansowy Krystian Lamparski 2017-11-28 11:27:16 edycja dokumentu
Urząd Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-28 11:22:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego dla oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Uniemyśl i miejscowością Drogoradz, na dz. nr 390 dr, w obrębie 0001 Brzózki, w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-22 15:17:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego obejmującej wykonanie strategicznego punktu poboru wody na cele przeciwpożarowe wraz z wykonaniem placu manewrowego, pomostu i utwardzonego zjazdu do wody, na dz. nr 385, 288, 289 i 310, w obrębie 0001 Brzózki, w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-22 15:15:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - Zarządzenie Nr 082/2017 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 listopada 2017 r. Krystian Lamparski 2017-11-22 10:18:53 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kadr Krystian Lamparski 2017-11-21 12:06:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - G.6840.30.2017.KW z dnia 20.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-11-20 15:52:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krystian Lamparski 2017-11-14 11:42:22 dodanie dokumentu