Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-01-28 11:58:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-01-28 11:58:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05.12.2018 r., nr 38/2018, znak: BUA.6730.38.2018.KW, o warunkach zabudowy w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji położonej w Wamołęce, polegającej na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (dz. nr 55 dr), wraz z przyłączem wody do dz. nr 38/3 Krystian Lamparski 2019-01-25 10:32:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:59:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:57:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:55:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Krystian Lamparski 2019-01-21 15:41:25 dodanie dokumentu
Protokół sporządzony z przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds.gospodarki nieruchomościami Krystian Lamparski 2019-01-18 12:31:55 edycja dokumentu
007 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP w Nowym Warpnie i w Brzózkach w dniu 19 stycznia 2019 roku Krystian Lamparski 2019-01-18 12:13:36 dodanie dokumentu
006 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego Krystian Lamparski 2019-01-18 12:05:52 dodanie dokumentu
005 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-01-18 12:01:48 dodanie dokumentu
004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-01-18 11:59:40 dodanie dokumentu
003 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Krystian Lamparski 2019-01-18 11:57:43 dodanie dokumentu
002 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:53:49 edycja dokumentu
002 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:53:39 dodanie dokumentu
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:48:27 dodanie dokumentu
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-01-16 12:25:53 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-01-16 12:23:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 11:10:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 11:10:12 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 10:13:36 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2019-01-16 09:36:15 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2019-01-16 09:28:58 edycja dokumentu
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:55 usunięcie załacznika
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:51 usunięcie załacznika
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:44 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-01-03 08:48:00 dodanie dokumentu
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży Krystian Lamparski 2019-01-03 08:45:52 edycja dokumentu
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - postanowienie Krystian Lamparski 2018-12-28 15:28:48 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - postanowienie Krystian Lamparski 2018-12-28 15:27:55 dodanie dokumentu
NW.ZP-04.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2018-12-28 15:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-20 12:49:35 dodanie dokumentu
093 w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-20 12:44:49 dodanie dokumentu
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Krystian Lamparski 2018-12-20 12:34:34 edycja dokumentu
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Krystian Lamparski 2018-12-20 12:34:19 dodanie dokumentu
091 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 16:10:26 dodanie dokumentu
090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 16:08:46 dodanie dokumentu
089 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku Krystian Lamparski 2018-12-17 16:06:56 dodanie dokumentu
088 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-12-17 16:01:10 dodanie dokumentu
087 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Krystian Lamparski 2018-12-17 15:56:37 dodanie dokumentu