Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Wapnie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przy ul. Podgrodzie 80, wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem w wysokości 82/1000 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości Krystian Lamparski 2018-11-14 16:45:52 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:37 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:15 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:25:48 usunięcie załacznika
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:24:17 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-20 19:03:14 dodanie dokumentu
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 08:20:37 dodanie dokumentu
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-10-19 08:17:54 dodanie dokumentu
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2018-10-19 08:16:09 dodanie dokumentu
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:13:07 dodanie dokumentu
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 201 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:08:25 dodanie dokumentu
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 08:00:47 dodanie dokumentu
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 07:56:47 dodanie dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:51:08 edycja dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:49:51 dodanie dokumentu
XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-19 07:46:59 dodanie dokumentu
XXXVII/228/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021" Krystian Lamparski 2018-10-18 17:51:51 dodanie dokumentu
XXXVII/227/2018 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-18 17:48:22 dodanie dokumentu
XXXVII/226/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-18 17:46:26 dodanie dokumentu
XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-10-18 17:43:06 edycja dokumentu
XXXVI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Krystian Lamparski 2018-10-18 17:42:27 edycja dokumentu
XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-10-18 17:41:32 dodanie dokumentu
XXXVII/224/2018 w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego" Krystian Lamparski 2018-10-18 17:20:39 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 953/33, 953/34, 953/35, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/43, 953/44, 953/45, 953/46, 953/47 obręb m 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,2316 ha, które przewidziane są do sprzedaży w trybie art. 3 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach Krystian Lamparski 2018-10-18 13:02:12 dodanie dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2018-10-15 12:36:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.13.2018.KW Krystian Lamparski 2018-10-12 15:17:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu ustnego ograniczonego - G.6840.12.2018.KW Krystian Lamparski 2018-10-12 15:16:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-08 15:49:58 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:27:37 edycja dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:24:23 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe Krystian Lamparski 2018-10-08 12:10:31 usunięcie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2018-10-08 12:10:10 dodanie dokumentu
Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór" Krystian Lamparski 2018-10-08 12:06:24 edycja dokumentu
Koło Łowieckie "Kania" w Szczecinie Krystian Lamparski 2018-10-08 12:05:58 edycja dokumentu
Koło Łowieckie "Sokół" w Szczecinie Krystian Lamparski 2018-10-08 11:47:09 edycja dokumentu
Koło Łowieckie "Sokół" w Szczecinie Krystian Lamparski 2018-10-08 11:38:38 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie "Kania" w Szczecinie Krystian Lamparski 2018-10-08 11:35:24 dodanie dokumentu
Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór" Krystian Lamparski 2018-10-08 11:33:02 edycja dokumentu
Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór" Krystian Lamparski 2018-10-08 11:31:24 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających Krystian Lamparski 2018-10-05 14:57:57 dodanie dokumentu