Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Urząd Stanu Cywilnego Krystian Lamparski 2018-01-03 08:12:43 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Krystian Lamparski 2018-01-03 08:11:34 edycja dokumentu
XXXI/192/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Krystian Lamparski 2017-12-29 14:16:11 dodanie dokumentu
XXXI/191/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat Krystian Lamparski 2017-12-29 14:09:35 dodanie dokumentu
XXXI/190/2017 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Krystian Lamparski 2017-12-29 14:06:14 dodanie dokumentu
XXXI/189/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-12-29 14:03:53 dodanie dokumentu
XXXI/188/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-12-29 14:01:23 dodanie dokumentu
XXXI/187/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2017-12-29 13:57:29 dodanie dokumentu
XXXI/186/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2017-12-29 13:46:54 dodanie dokumentu
XXXI/185/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-12-29 12:11:30 dodanie dokumentu
XXXI/184/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-12-29 12:03:43 dodanie dokumentu
092 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2017-12-22 10:19:18 dodanie dokumentu
091 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-12-22 10:16:42 dodanie dokumentu
090 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku Krystian Lamparski 2017-12-22 10:14:10 edycja dokumentu
090 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku Krystian Lamparski 2017-12-22 10:13:53 dodanie dokumentu
089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-12-22 10:09:33 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Krystian Lamparski 2017-12-22 09:57:52 usunięcie dokument
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-12-22 09:57:47 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Krystian Lamparski 2017-12-22 09:56:45 dodanie dokumentu
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-12-22 09:56:14 dodanie dokumentu
087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2017-12-22 09:52:56 dodanie dokumentu
086 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2017-12-22 09:50:33 dodanie dokumentu
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-12-22 09:47:52 edycja dokumentu
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-12-22 09:47:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.31.2017.KW z dnia 21.12.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-21 13:02:05 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 14.12.2017 Krystian Lamparski 2017-12-14 15:13:24 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 14.12.2017 Krystian Lamparski 2017-12-14 15:12:45 dodanie dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:09:37 edycja dokumentu
sesja XXXI w dniu 20.12.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:09:29 dodanie dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:05:56 edycja dokumentu
sesja XXX w dniu 29.11.2017 r. Krystian Lamparski 2017-12-14 15:05:44 dodanie dokumentu
XXX/183/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Krystian Lamparski 2017-11-30 14:30:28 dodanie dokumentu
XXX/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2017-11-30 14:28:48 dodanie dokumentu
XXX/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Krystian Lamparski 2017-11-30 14:26:57 dodanie dokumentu
XXX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 14:25:36 dodanie dokumentu
XXX/179/2017 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno Krystian Lamparski 2017-11-30 14:23:05 dodanie dokumentu
XXX/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-11-30 14:17:27 dodanie dokumentu
XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 13:31:05 edycja dokumentu
XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-11-30 13:30:44 dodanie dokumentu
XXX/176/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Krystian Lamparski 2017-11-30 13:15:45 dodanie dokumentu