Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz jednostek, które uzyskały lub posiadały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych w Gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-07-02 11:39:32 edycja dokumentu
Wykaz jednostek, które uzyskały lub posiadały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych w Gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-07-02 11:39:09 edycja dokumentu
Wykaz jednostek, które uzyskały lub posiadały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych w Gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-07-02 11:35:16 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-06-29 13:35:28 edycja dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - "Lato Odkrywców" Krystian Lamparski 2018-06-29 10:07:42 edycja dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot społeczeństwa obywatelskiego - 70 Gwiazd nad Globusem Krystian Lamparski 2018-06-29 10:07:18 edycja dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - "Lato Odkrywców" Krystian Lamparski 2018-06-29 10:07:03 dodanie dokumentu
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-27 14:21:30 dodanie dokumentu
034 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-06-27 14:19:29 dodanie dokumentu
033 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-06-27 14:16:11 dodanie dokumentu
032 w sprawie wdrożenia Polityk Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-27 14:12:46 dodanie dokumentu
031 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2018-06-27 14:06:41 dodanie dokumentu
Wykaz działalności w 2018 r. Krystian Lamparski 2018-06-27 14:02:36 edycja dokumentu
Wykaz działalności w 2018 r. Krystian Lamparski 2018-06-27 13:59:55 dodanie dokumentu
XXXV/217/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach Krystian Lamparski 2018-06-23 10:51:25 dodanie dokumentu
XXXV/216/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2018-06-23 10:49:30 dodanie dokumentu
XXXV/215/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim" Krystian Lamparski 2018-06-23 10:48:07 dodanie dokumentu
XXXV/214/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-23 10:44:46 dodanie dokumentu
XXXV/213/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Krystian Lamparski 2018-06-23 10:42:25 dodanie dokumentu
XXXV/212/2018 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-06-23 10:41:11 dodanie dokumentu
XXXV/211/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-06-23 10:39:56 edycja dokumentu
XXXV/211/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-06-23 10:39:38 dodanie dokumentu
030 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 Krystian Lamparski 2018-06-23 10:08:52 dodanie dokumentu
029 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-23 10:01:16 dodanie dokumentu
026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-23 09:59:08 dodanie dokumentu
025 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-23 09:57:31 dodanie dokumentu
024 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem Krystian Lamparski 2018-06-23 09:53:18 dodanie dokumentu
023 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-06-23 09:51:41 dodanie dokumentu
022 w sprawie przekazania w zarządzanie placu zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-06-23 09:48:49 dodanie dokumentu
021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem Krystian Lamparski 2018-06-23 09:46:56 dodanie dokumentu
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-06-23 09:45:13 dodanie dokumentu
019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-06-23 09:42:04 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 25.06.2018 Krystian Lamparski 2018-06-19 15:04:11 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 25.06.2018 Krystian Lamparski 2018-06-19 15:04:00 edycja dokumentu
Dyżur radnych - 25.06.2018 Krystian Lamparski 2018-06-19 15:03:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-1.7820.99-2.2015.MR z dnia 28.08.2015 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 przejście przez miejscowość Brzózki Krystian Lamparski 2018-06-19 08:26:54 dodanie dokumentu
Decyzja nr SZ.RET.070.4.46.2018.NJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18.05.2018 r. dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w obrębie gminy Nowe Warpno na okres trzech lat Krystian Lamparski 2018-06-14 13:30:18 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg i umorzeń w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:24:04 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:23:38 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. Krystian Lamparski 2018-06-14 13:23:30 dodanie dokumentu