Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:30:02 edycja dokumentu
Grochecki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:29:48 dodanie dokumentu
Kiraga Władysław - Burmistrz Nowego Warpna - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2018-12-07 09:29:30 dodanie dokumentu
NW.ZP-03.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-06 11:04:05 dodanie dokumentu
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2018-12-05 15:31:33 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-03 15:17:20 edycja dokumentu
Referat finansowy Krystian Lamparski 2018-12-02 12:25:25 edycja dokumentu
Stanowisko ds. ochrony środowiska Krystian Lamparski 2018-12-02 12:22:12 edycja dokumentu
Stanowisko ds. podatków Krystian Lamparski 2018-12-02 12:22:03 edycja dokumentu
Urząd Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-01 17:53:53 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-11-29 00:46:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/226/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-11-27 11:55:29 dodanie dokumentu
Informacja dot. wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 Krystian Lamparski 2018-11-27 09:44:46 edycja dokumentu
Informacja dot. wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 Krystian Lamparski 2018-11-27 09:34:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-11-27 09:31:51 usunięcie dokument
Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-11-27 09:30:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/30 z obrębu ewidencyjnego nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno - objętej księgą wieczystą nr SZ2S/00026761/9 Krystian Lamparski 2018-11-26 15:30:09 dodanie dokumentu
Radni VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie (2018-2023) Krystian Lamparski 2018-11-23 10:55:57 edycja dokumentu
Radni VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie (2018-2023) Krystian Lamparski 2018-11-23 10:55:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Nowego Warpna Krystian Lamparski 2018-11-23 10:49:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2021 Krystian Lamparski 2018-11-23 10:41:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2021 Krystian Lamparski 2018-11-23 10:39:45 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-11-20 10:48:53 edycja dokumentu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-11-19 16:02:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Wapnie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przy ul. Podgrodzie 80, wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem w wysokości 82/1000 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości Krystian Lamparski 2018-11-14 16:45:52 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:37 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:26:15 edycja dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:25:48 usunięcie załacznika
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 Krystian Lamparski 2018-10-26 10:24:17 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-20 19:03:14 dodanie dokumentu
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 08:20:37 dodanie dokumentu
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2018-10-19 08:17:54 dodanie dokumentu
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2018-10-19 08:16:09 dodanie dokumentu
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:13:07 dodanie dokumentu
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 201 Krystian Lamparski 2018-10-19 08:08:25 dodanie dokumentu
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 08:00:47 dodanie dokumentu
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" Krystian Lamparski 2018-10-19 07:56:47 dodanie dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:51:08 edycja dokumentu
036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-10-19 07:49:51 dodanie dokumentu
XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-10-19 07:46:59 dodanie dokumentu