Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Andruszkiewicz Bożena - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2019-04-19 12:41:51 dodanie dokumentu
Rogowski Robert - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2019-04-19 12:41:22 dodanie dokumentu
Brygert Iwona - inspektor ds. podatków - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2019-04-19 12:40:40 dodanie dokumentu
Różek Wioletta - pracownik socjalny Krystian Lamparski 2019-04-19 12:39:23 usunięcie dokumentu
Jaguszewska Katarzyna - inspektor ds. podatków - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2019-04-19 12:21:44 dodanie dokumentu
Andruszkiewicz Bożena - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2019-04-19 12:20:05 edycja dokumentu
Andruszkiewicz Bożena - p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2019-04-19 12:19:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r. Krystian Lamparski 2019-04-19 10:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 114 w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież etap III (odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież)" Krystian Lamparski 2019-04-19 10:16:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Krystian Lamparski 2019-04-15 14:56:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXXVII.215.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Krystian Lamparski 2019-04-15 12:49:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna z dnia 9 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Krystian Lamparski 2019-04-15 12:43:37 dodanie dokumentu
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 Kwietnia 2019 roku o terminach zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Krystian Lamparski 2019-04-11 13:35:02 dodanie dokumentu
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Krystian Lamparski 2019-04-11 13:33:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2019-04-11 13:20:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2019-04-11 13:19:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 Krystian Lamparski 2019-04-11 13:09:05 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krystian Lamparski 2019-04-04 10:05:09 dodanie dokumentu
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A- działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-03-27 11:09:01 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:52:35 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:50:36 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:47:58 edycja dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-19 14:28:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza Krystian Lamparski 2019-03-18 15:53:17 edycja dokumentu
034 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:19:17 dodanie dokumentu
033 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:13:23 dodanie dokumentu
032 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:07:32 dodanie dokumentu
031 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:01:11 dodanie dokumentu
030 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-03-15 11:53:18 dodanie dokumentu
029 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym Krystian Lamparski 2019-03-15 11:48:33 dodanie dokumentu
028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-03-15 11:45:50 dodanie dokumentu
027 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Krystian Lamparski 2019-03-15 11:34:09 dodanie dokumentu
026 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-03-15 10:07:44 dodanie dokumentu
025 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krystian Lamparski 2019-03-15 09:57:04 dodanie dokumentu
024 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 13:45:51 dodanie dokumentu
023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2019-03-14 12:56:14 dodanie dokumentu
022 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:53:16 dodanie dokumentu
021 w sprawie zmiany szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:47:53 dodanie dokumentu
020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:42:40 dodanie dokumentu
019 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:40:18 dodanie dokumentu