Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Burmistrza Nowego Warpna o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2020-03-31 12:10:26 edycja dokumentu
015 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2020-03-31 11:27:11 dodanie dokumentu
014 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-03-31 11:05:38 dodanie dokumentu
013 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat Krystian Lamparski 2020-03-31 11:03:25 dodanie dokumentu
012 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2020-03-31 11:00:49 dodanie dokumentu
011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 023/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych Krystian Lamparski 2020-03-31 10:59:01 dodanie dokumentu
010 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 022/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych Krystian Lamparski 2020-03-31 10:53:39 dodanie dokumentu
009 w sprawie zwołania w drugim terminie ogólnego zebrania w celu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-03-31 10:52:26 edycja dokumentu
009 w sprawie zwołania w drugim terminie ogólnego zebrania w celu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-03-31 10:52:17 dodanie dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 31/2020 z 23.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.224-7.2019.WP o pozwoleniu na budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin (zadanie V) w ramach zamierzenia budowlanego pn.: "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" Krystian Lamparski 2020-03-31 10:23:49 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Nowego Warpna o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2020-03-30 14:52:00 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krystian Lamparski 2020-03-30 14:27:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 751/30 w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno, o powierzchni: 1.0427 ha, 751/31 o powierzchni 0,2271 ha, 98/2 o powierzchni 0,2983 ha z przeznaczeniem na działalność związaną z zagospodarowaniem przedmiotowego gruntu dla celów turystyczno-rekreacyjnych Krystian Lamparski 2020-03-24 15:23:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 751/30 w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno, o powierzchni: 1.0427 ha, 751/31 o powierzchni 0,2271 ha, 98/2 o powierzchni 0,2983 ha z przeznaczeniem na działalność związaną z zagospodarowaniem przedmiotowego gruntu dla celów turystyczno-rekreacyjnych Krystian Lamparski 2020-03-24 15:14:45 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 Krystian Lamparski 2020-03-23 12:59:17 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 Krystian Lamparski 2020-03-23 12:58:38 dodanie dokumentu
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (10 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 192 obręb ewidencyjny nr 2 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Krystian Lamparski 2020-03-16 15:42:02 dodanie dokumentu
Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Krystian Lamparski 2020-03-16 12:04:50 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Krystian Lamparski 2020-03-16 11:37:49 dodanie dokumentu
Polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszenia przeprowadzania imprez oraz działalności instytucji Krystian Lamparski 2020-03-12 10:29:59 dodanie dokumentu
Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Krystian Lamparski 2020-03-11 14:09:29 edycja dokumentu
Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Krystian Lamparski 2020-03-11 14:08:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2020 roku Krystian Lamparski 2020-03-10 11:43:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - G.6870.27.2020.KW z dnia 04.03.2020 r. Krystian Lamparski 2020-03-04 10:43:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego Krystian Lamparski 2020-02-25 14:46:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego Krystian Lamparski 2020-02-25 14:31:35 dodanie dokumentu
Wykaz kąpielisk (zakładka menu) Krystian Lamparski 2020-02-25 14:28:20 dodanie pozycji menu
Informacja o nieprzeprowadzeniu wyborów do Zarządu Osiedla Nowe Warpno w dniu 22.02.2020 r. Krystian Lamparski 2020-02-25 13:20:18 dodanie dokumentu
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Krystian Lamparski 2020-02-24 10:14:42 edycja dokumentu
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 Iutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Krystian Lamparski 2020-02-24 10:06:36 dodanie dokumentu
Skład osobowy Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-02-24 09:26:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o składzie osobowym Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-02-24 09:23:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o liście kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-02-20 15:30:10 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o liście kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-02-20 15:30:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o liście kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-02-20 15:23:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - G.6870.23.2020.KW z dnia 18.02.2020 r. Krystian Lamparski 2020-02-18 13:33:00 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 Krystian Lamparski 2020-02-18 09:17:38 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2019 Krystian Lamparski 2020-02-18 09:17:15 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2019 Krystian Lamparski 2020-02-18 09:16:46 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2020-02-18 08:52:06 edycja dokumentu