Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
099 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-09-20 14:35:47 dodanie dokumentu
098 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 14:31:47 dodanie dokumentu
097 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-09-20 14:30:35 dodanie dokumentu
096 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-09-20 14:28:14 dodanie dokumentu
095 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 14:14:17 dodanie dokumentu
094 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie dokonujących czynności kontrolnych Krystian Lamparski 2019-09-20 14:13:26 dodanie dokumentu
093 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 10:08:43 dodanie dokumentu
092 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 10:07:17 dodanie dokumentu
091 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat Krystian Lamparski 2019-09-20 10:05:42 dodanie dokumentu
090 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego na działalność usługową związaną z połowem ryb Krystian Lamparski 2019-09-20 10:00:07 dodanie dokumentu
089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-09-20 09:58:12 dodanie dokumentu
088 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Krystian Lamparski 2019-09-20 09:48:14 dodanie dokumentu
087 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 09:37:19 dodanie dokumentu
086 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat Krystian Lamparski 2019-09-20 09:35:24 dodanie dokumentu
085 w sprawie zmiany w składzie komisji do rozpatrywania wniosków w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno do szkoły samochodem dla niepełnosprawnych Krystian Lamparski 2019-09-20 08:47:47 dodanie dokumentu
084 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 08:45:18 dodanie dokumentu
083 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 065/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Krystian Lamparski 2019-09-20 08:43:29 dodanie dokumentu
082 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-09-20 08:35:42 dodanie dokumentu
081 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 Krystian Lamparski 2019-09-20 08:28:51 dodanie dokumentu
080 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-09-20 08:24:33 edycja dokumentu
080 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-09-20 08:24:24 dodanie dokumentu
079 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-09-20 08:16:32 dodanie dokumentu
078 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-09-20 08:14:20 dodanie dokumentu
077 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-09-20 08:11:26 dodanie dokumentu
Kompleks zabudowy mieszkaniowej (12 budynków jednorodzinnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 302/2 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania administracyjnego Krystian Lamparski 2019-09-19 14:35:25 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 271/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 12 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krystian Lamparski 2019-09-18 11:19:58 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania zgłoszenia pozostałych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2019-09-13 14:26:23 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie trzeciej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu Krystian Lamparski 2019-09-13 13:15:17 edycja dokumentu
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie trzeciej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu Krystian Lamparski 2019-09-13 13:00:06 dodanie dokumentu
Dyżury Urzędnika Wyborczego we wrześniu 2019 r. Krystian Lamparski 2019-09-13 11:53:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXCVII.543.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2019 roku Krystian Lamparski 2019-09-11 10:29:54 dodanie dokumentu
Raport z wykonania "Programu ochrony środowiska powiatu polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 r." za lata 2016-2017 Krystian Lamparski 2019-09-10 14:51:12 dodanie dokumentu
Budowa czterech budynków zamieszkania jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 170 obręb ewidencyjny Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Krystian Lamparski 2019-09-03 14:40:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Krystian Lamparski 2019-08-22 09:22:09 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Krystian Lamparski 2019-08-22 09:21:08 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego Krystian Lamparski 2019-08-21 14:12:56 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie kolejnej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu Krystian Lamparski 2019-08-09 15:32:36 edycja dokumentu
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie kolejnej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu Krystian Lamparski 2019-08-09 15:31:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat Krystian Lamparski 2019-08-09 10:55:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat Krystian Lamparski 2019-08-09 10:53:58 usunięcie dokumentu