Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie.


BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO

Ogłasza przetarg nieograniczony

na usługę - dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

i Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie.

 

1. Zamawiający

Gmina Nowe Warpno

Adres: Pl. Zwycięstwa 1,72-022 Nowe Warpno
tel. 091-31-29-660, fax 091-31-29-660
e-mail urzad@nowewarpno.pl

www.nowewarpno.pl

2. Zakres zamówienia

CPV-60113000-3

 

Dowożenie przeciętnie 100 dzieci dziennie w dniach pracy szkoły:

 

- wyjazd z dziećmi na zajęcia szkolne, godz. 7,20 trasą: Brzózki (kolonia)-Warnołęka -ul .Szczecińska(Karszno)-Podgrodzie-Nowe Warpno przyjazd do Szkoły godzina 07.50

 

- powrót z dziećmi po zajęciach szkolnych trasą : Nowe Warpno -Podgrodzie-

ul Szczecińska(Karszno)-Warnołęka- Brzózki (kolonia) w godzinach: 11.45 i 14.30.

Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci opiekę nad nimi.

3. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych

4. Termin wykonania usługi:
rozpoczęcie: od 1.12.2006 r. do 22.06.2007 r., oraz rok szkolny 2007/2008, 2008/2009.

 

5.O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy spełniający wymagania określone specyfikacją istotnych warunków zamówienia- do pobrania(nieodpłatnie)w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.nowewarpno.pl

6. Nie wymaga się wadium.

7. Kryteria oceny ofert: cena wykonania usługi 100%.

8. Termin związania ofertą: 23 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1 (pok. nr 7) w terminie do 7.11.2006 r do godz. 10,00.

10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.11.2006 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, w pok. 1, w obecności Wykonawców.

 

Burmistrz

mgr Tadeusz Szafran

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 52KB) 2006-10-24 14:58:40 52KB 451 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc (DOC, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-10-24 14:58:40 196KB 96 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 24KB) 2006-11-20 15:37:54 24KB 459 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy_uzp.doc (DOC, 34KB) 2006-11-30 15:16:04 34KB 458 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 24-10-2006 14:58:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 30-11-2006 15:16:04