Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
NW.ZP-04.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych 2019-01-16 11:46:42 Minął termin składania ofert
NW.ZP-03.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2019-01-03 08:44:33 Minął termin składania ofert
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych 2019-01-07 16:07:18 Minął termin składania ofert
NW.ZP-01.2018 Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu 2018-08-07 12:03:32 Minął termin składania ofert
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno 2017-08-03 12:29:14 Minął termin składania ofert
NW.ZP-02.2016 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2016-12-05 12:13:07 Minął termin składania ofert
NW.ZP-01.2016 kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych w energię elektryczną 2016-12-05 09:28:49 Minął termin składania ofert
NW.ZP-03.2015 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno 2015-12-20 11:38:14 Minął termin składania ofert
NW.ZP-02.2015 Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu 2015-07-17 11:48:51 Minął termin składania ofert
NW.ZP-01.2015 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno 2015-03-04 11:07:50 Minął termin składania ofert
NW.ZP-04.2014 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2014-11-07 12:04:20 Minął termin składania ofert
NW.ZP-03.2014 Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno - Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką 2014-06-30 16:09:30 Minął termin składania ofert
NW.ZP-02.2014 Remont budynku gospodarczego na działce nr 817 w obrębie 1 Nowe Warpno 2014-06-17 11:10:34 Minął termin składania ofert
NW.ZP-01.2014 opracowanie dokumentacji pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114, przejście przez miejscowość Brzózki" 2014-04-25 11:03:44 Minął termin składania ofert
NW/ZP-16/2013 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap II część wodna, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. nr 1066. Projekt realizowany w ramach "Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2013-12-11 09:13:33 Minął termin składania ofert
NW/ZP-15/2013 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i żłobka w Nowym Warpnie na działkach nr 1052, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2013-10-23 09:07:15 Minął termin składania ofert
NW/ZP-14/2013 Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z kontenerami do zbiórki selektywnej odpadów w Gminie Nowe Warpno 2013-10-10 13:18:49 Minął termin składania ofert
NW/ZP-13/2013 Remont wiaty na działce nr 101/136 w Podgrodziu 2013-08-21 13:37:37 Minął termin składania ofert
NW/ZP-12/2013 Remont drogi gminnej na dz. nr 575 dr, 578 dr. i 579 położonych w obrębie nr 2 Nowego Warpna 2013-08-16 14:08:37 Minął termin składania ofert
NW/ZP-11/2013 Zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap III część lądowa, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach - Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2013-09-25 14:41:21 Minął termin składania ofert
NW/ZP-10/2013 "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" na działkach o numerach 953/6, 953/1, 976/3, 947 2013-08-16 08:11:34 Minął termin składania ofert
NW/ZP-09/2013 Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Dworcowej w Nowym Warpnie na dz. nr 1053 2013-07-09 11:31:08 Minął termin składania ofert
NW/ZP-08/2013 Budowa trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego 2013-07-22 15:13:17 Minął termin składania ofert
NW/ZP-07/2013 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-06-25 13:27:05 Minął termin składania ofert
NW/ZP-06/2013 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-07-23 14:47:49 Minął termin składania ofert
NW/ZP-05/2013 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-06-03 11:33:24 Minął termin składania ofert
NW/ZP-04/2013 Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2013-05-27 10:11:34 Minął termin składania ofert
NW/ZP-03/2013 Wykonanie dwóch pomostów rekreacyjnych na jeziorze Nowowarpieńskim oraz dwóch pomostów wędkarskich na wodach zatoki Nowowarpieńskiej na działkach o numerze 953/1, 1020/1, 1066 2013-04-04 10:04:15 Minął termin składania ofert
NW/ZP-02/2013 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-01-16 13:33:42 Minął termin składania ofert
NW/ZP-01/2013 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Dworcowa i Wojska Polskiego w Nowym Warpnie 2013-02-28 11:52:19 Minął termin składania ofert
NW/ZP-23/2012 Budowa przystani jachtowej w Nowym Warpnie. Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno - rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I realizowany na dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach "Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2013-03-18 13:47:34 Minął termin składania ofert
NW/ZP-22/2012 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-12-07 14:50:51 Minął termin składania ofert
NW/ZP-21/2012 Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2012-12-10 15:23:07 Minął termin składania ofert
NW/ZP-20/2012 Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-12-17 09:11:50 Minął termin składania ofert
NW/ZP-19/2012 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-26 11:04:09 Minął termin składania ofert
NW/ZP-18/2012 Zakup sprzętu szybkiego reagowania (samochodu patrolowo - gaśniczego z wyposażeniem w moduł gaśniczy wysokociśnieniowy oraz sanki na mocowanie deski lodowej) 2012-11-26 11:10:55 Minął termin składania ofert
NW/ZP-17/2012 Przebudowa drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo na działkach 3/2, 4/3, 609, 610 2012-12-05 12:24:52 Minął termin składania ofert
NW/ZP-16/2012 Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Nowym Warpnie wraz z oświetleniem terenu 2012-10-25 14:34:18 Minął termin składania ofert
NW/ZP-15/2012 Punkt selektywnego przerobu odpadów plastikowych wraz z garażami i zapleczem socjalnym na terenie działki nr ewid. 341/2 położonej w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2 2012-11-26 11:07:58 Minął termin składania ofert
NW/ZP-14/2012 Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-11-07 09:54:09 Minął termin składania ofert
NW/ZP-13/2012 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-25 14:38:32 Minął termin składania ofert
NW/ZP-12/2012 Budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 610, 611, 612, 215/10, 605 i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym na działkach nr ewid. 608, 609, 610, 611, 612, 215/10, 605, 622, 4/3, 3/2, 210/1, 208/13, 203/9, 203/2 położonych w Nowym Warpnie obręb nr 2 (Miroszewo) 2012-08-31 10:56:19 Minął termin składania ofert
NW/ZP-11/2012 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-08-27 12:03:16 Minął termin składania ofert
NW/ZP-10/2012 Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola 2012-07-10 13:41:56 Minął termin składania ofert
NW/ZP-09/2012 Dostawa używanego specjalistycznego samochodu terenowego 2012-06-18 12:38:06 Minął termin składania ofert
NW/ZP-08/2012 Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno - Dobieszczyn 2012-06-26 13:12:29 Minął termin składania ofert
NW/ZP-07/2012 Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna 2012-07-19 11:57:45 Minął termin składania ofert
NW/ZP-06/2012 likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-03-08 14:13:58 Minął termin składania ofert
NW/ZP-05/2012 Budowa ogródka jordanowskiego z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 368 w Brzózkach, Gmina Nowe Warpno 2012-04-30 12:24:50 Minął termin składania ofert
NW/ZP-04/2012 Boisko wielofunkcyjne i wiata na cele kulturalno-społeczne na działce nr 368 w Brzózkach, gmina Nowe Warpno 2012-03-14 15:02:55 Minął termin składania ofert
NW/ZP-03/2012 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie 2012-03-14 15:01:23 Minął termin składania ofert
NW/ZP-02/2012 likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-02-01 12:24:33 Minął termin składania ofert
NW/ZP-01/2012 świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego 2012-01-26 12:10:52 Minął termin składania ofert
NW/ZP-28/2011 świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego 2012-01-18 11:13:00 Minął termin składania ofert
NW/ZP-27/2011 Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-11-25 12:45:05 Minął termin składania ofert
NW/ZP-26/2011 Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna, (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa) 2011-10-25 19:02:03 Minął termin składania ofert
NW/ZP-25/2011 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno 2011-11-18 11:06:25 Minął termin składania ofert
NW/ZP-24/2011 zakup i dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji 2011-11-15 10:41:12 Minął termin składania ofert
NW/ZP-23/2011 Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna, (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa) 2011-10-12 09:58:10 Minął termin składania ofert
NW/ZP-22/2011 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno 2011-10-10 13:34:17 Minął termin składania ofert
NW/ZP-21/2011 Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. nr 101/32) w Nowym Warpnie 2011-10-27 18:40:52 Minął termin składania ofert
NW/ZP-20/2011 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-10-17 14:35:46 Minął termin składania ofert
NW/ZP-19/2011 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-10-11 09:38:02 Minął termin składania ofert
NW/ZP-18/2011 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-09-13 12:58:53 Minął termin składania ofert
NW/ZP-17/2011 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-09-13 14:57:42 Minął termin składania ofert
NW/ZP-16/2011 Budowa świetlicy wiejskiej w Warnołęce na dz. nr 358 2011-10-10 14:59:16 Minął termin składania ofert
NW/ZP-15/2011 Dostawa i montaż 5 szt. infomatów wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej w Nowym Warpnie 2011-09-05 10:39:20 Minął termin składania ofert
NW/ZP-14/2011 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji p.n. "Budowa Promenady w Nowym Warpnie I Etap" 2011-08-01 12:27:30 Minął termin składania ofert
NW/ZP-13/2011 Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-06-14 14:04:27 Minął termin składania ofert
NW/ZP-12/2011 Remont i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci bocznych wod-kan w ciągu działek nr 101/32, 101/18, 101/98, 101/96, 101/20, 101/30 ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-06-14 10:28:55 Minął termin składania ofert
NW/ZP-11/2011 Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-04-20 16:17:46 Minął termin składania ofert
NW/ZP-10/2011 Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-04-20 16:17:30 Minął termin składania ofert
NW/ZP-09/2011 Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego 2011-06-02 15:04:29 Minął termin składania ofert
NW/ZP-08/2011 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie 2011-06-15 14:24:13 Minął termin składania ofert
NW/ZP-07/2011 wykonanie remontu nawierzchni dróg w m. Nowe Warpno dz. 1033; 800/1; 801/1; 802/1; 783/96; 803/1; 804/1; 966 oraz ul. Źródlana ( dz. Nr 964 i 1016) 2011-04-29 14:31:34 Minął termin składania ofert
NW/ZP-06/2011 remont nawierzchni ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-11-21 11:05:24 Minął termin składania ofert
NW/ZP-05/2011 wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie 2011-04-29 14:26:59 Minął termin składania ofert
NW/ZP-04/2011 wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-04-18 12:50:36 Minął termin składania ofert
NW/ZP-03/2011 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno 2011-03-17 14:31:41 Minął termin składania ofert
NW/ZP-02/2011 zakup i dostawa do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania 2011-04-07 09:16:55 Minął termin składania ofert
NW/ZP-01/2011 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem 2011-03-21 14:19:55 Minął termin składania ofert
ZP 16 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie 2010-11-16 13:10:49 Minął termin składania ofert
ZP 15 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie 2010-10-21 21:03:02 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie 2010-10-22 12:39:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje 2010-10-18 19:08:11 Minął termin składania ofert
Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 2010-10-18 19:07:29 Minął termin składania ofert
Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353 2010-10-18 19:04:56 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni brukowcowej w m. Warnołęka - gmina Nowe Warpno 2010-10-06 14:16:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2010-09-13 07:47:38 Minął termin składania ofert
Remont drogi do miejscowości Mszczuje działka Nr 365 2010-09-13 07:46:53 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 16 : ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu 2010-08-26 11:42:28 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 22 : ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu 2010-08-26 11:40:58 Minął termin składania ofert
Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174, 265,353 i remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno- Podgrodzie 2010-09-13 08:05:07 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej ul. Rybackiej w Nowym Warpnie 2010-09-13 08:18:34 Minął termin składania ofert
Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego 2010-08-10 07:25:46 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp 2010-08-10 07:25:00 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu 2010-06-17 15:27:58 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie 2010-04-15 13:49:17 Minął termin składania ofert
unieważnienie przetargu na - remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr. ewid., 684 dr., 687/3 dr., 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr., i 427 2010-02-19 12:50:28 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie 2010-01-19 10:44:17 Minął termin składania ofert
Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowe Warpno i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2009-11-18 14:36:40 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno - Warnołęka 2009-12-04 19:04:48 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie 2009-09-17 07:25:56 Minął termin składania ofert
dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-07-20 16:40:07 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie 2009-05-27 14:09:16 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie ? osiedle Podgrodzie Północ 2008-10-28 08:40:55 Minął termin składania ofert
Budowa boiska w ramach realizacji projektu Moje boisko Orlik 2012 2008-07-24 16:00:04 Minął termin składania ofert
unieważnienie przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-13 20:18:48 Minął termin składania ofert
Budowa boiska w ramach realizacji projektu Moje boisko Orlik 2012 2008-07-24 16:03:54 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie 2008-07-28 15:06:05 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2006-12-21 13:51:06 Minął termin składania ofert
Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno w latach 2007-2009 2006-12-21 13:52:58 Minął termin składania ofert
Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie. 2006-11-30 15:16:04 Minął termin składania ofert