Mapa serwisu

Gmina Nowe Warpno

|---Dane

|---Ochrona danych osobowych

Organa

|---Burmistrz Nowego Warpna

|---Sekretarz Gminy

|---Skarbnik Gminy

|---Wydziały

|---Rada - dane archiwalne

|---Komisje Rady Miejskiej - dane archiwalne

|---Zadania i kompetencje

|---Oświadczenia majątkowe

      |---oświadczenia 2018

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Różek Wioletta - pracownik socjalny

                  |---Mazgaj Ewelina - referent ds. świadczeń rodzinnych

                  |---Jaguszewska Katarzyna - inspektor ds. podatków

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

                  |---Bednarska Maria - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

                  |---Igielska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |---sekretarz gminy

            |---skarbnik gminy

            |---z-ca burmistrza

            |---burmistrz

            |---przewodniczący rady

                  |---VIII kadencja

                  |---VII kadencja

            |---radni

                  |---VIII kadencja

                        |---Żurowska Joanna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Wnuk Mariusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Tymosz Marta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Szwebel Łukasz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Szarzec Przemysław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Rokaszewski Andrzej - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Jaguszewska Grażyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Ignaciuk Barłomiej - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---VII kadencja

                        |---Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                        |---Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

      |---oświadczenia 2017

            |---radni

                  |---Czerwińska-Twarowska Krystyna - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Gotfryd Jolanta - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Kasierski Marek - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Kobuszyńska Maria - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Kolatowski Konrad - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Kowalska Helena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Krajewski Mirosław - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Krukowski Grzegorz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Kryger Mateusz - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Moskal Iwona - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Rola Augustyn - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Różański Marcin - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Szmidt Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

                  |---Szostak Bożena - radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

                  |--- Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                  |---Igielska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków

                  |---Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Wioletta Różek - pracownik socjalny

      |---oświadczenia 2016

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                  |---Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Martyna Mucha - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków

                  |---Wioletta Różek - pracownik socjalny

      |---oświadczenia 2015

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |--- burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

      |---oświadczenia 2014

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

                  |---Tokarski Mirosław - z-ca Burmistrza Nowego Warpna

            |---skarbnik gminy

                  |---Jędrzejczak Jolanta - skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

                  |---Utrata Halina - Sekretarz Gminy Nowe Warpno

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                  |---Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola \"Złota Rybka\" w Nowym Warpnie

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków

                  |---Martyna Mucha - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Wioletta Różek - pracownik socjalny

      |---oświadczenia 2013

            |--- radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---osoby na stanowiskach kierowniczych

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                  |---Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola \"Złota Rybka\" w Nowym Warpnie

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Wioletta Różek - pracownik socjalny

                  |---Martyna Mucha - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków

      |---oświadczenia 2012

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Szybka Teresa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                  |---Szumska Alicja - Dyrektor Przedszkola \"Złota Rybka\" w Nowym Warpnie

                  |---Ryszewska Stanisława - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Burba Jarosław - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

                  |---Wioletta Różek - pracownik socjalny

                  |---Martyna Mucha - referent d.s. świadczeń rodzinnych

                  |---Katarzyna Jaguszewska - inspektor ds. podatków

      |---oświadczenia 2011

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

      |---oświadczenia 2010

            |---radni - pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza gminy

      |---oświadczenia 2009

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz

            |---sekretarz gminy

            |---osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

            |---radni

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---z-ca burmistrza

            |---skarbnik

      |---oświadczenia 2008

            |---osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

                  |---Makowska Romana - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---z-ca burmistrza

            |---burmistrz

            |---radni

            |---przewodniczący rady

      |---oświadczenia 2007

            |---osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

            |---kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---skarbnik gminy

            |---sekretarz gminy

            |---z-ca burmistrza

            |---burmistrz

            |---radni

            |---przewodniczący rady

      |---Oświadczenia 2006

            |---z-ca burmistrza

            |---radni

            |---przewodniczący rady

            |---burmistrz gminy

            |---sekretarz gminy

      |---Oświadczenia 2005

            |---Kierownicy Jednostek Samorządowych

            |---Radni

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

            |---Skarbnik

            |---z-ca Burmistrza Gminy

            |---Burmistrz Gminy

      |---Oświadczenia 2004

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

      |---Oświadczenia 2002 r.

            |---Radni

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

      |---Oświadczenia 2003 r.

            |---Radni

            |---Skarbnik Gminy

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

                  |---Teresa Szybka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                  |---Elżbieta Kret Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Warpnie

                  |---Janusz Chęciński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Prawo lokalne

|---Statut

      |---Projekt

|---Regulamin Urzędu Gminy

|---Podatki i opłaty

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2019

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2018

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2017

      |---FORMULARZE PODATKOWE OD 2016 rok

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2016

      |---FORMULARZE PODATKOWE OD 2015 rok

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2015

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2014

      |---FORMULARZE PODATKOWE OD 2013 rok

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2013

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2012

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2011

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2010

      |---FORMULARZE PODATKOWE NA 2011 rok

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2009

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2008

      |---podatki i opłaty lokalne na rok 2007

      |---Podatki i opłaty lokalne 2006 rok

|---Strategia rozwoju

|---Zarządzenia

      |---zarządzenia 2019

      |---zarządzenia 2018

      |---zarządzenia 2017

      |---zarządzenia 2016

      |---zarządzenia 2015

      |---zarządzenia 2014

      |---zarządzenia 2013

      |---zarządzenia 2012

      |---zarządzenia 2011

      |---zarządzenia 2010

      |---zarządzenia 2009

      |---zarządzenia 2008

      |---Zarządzenia 2007

      |---Zarządzenia 2006

      |---Zarządzenia 2005

      |---Zarządzenia 2004

            |---Nr 62 przeskoczony

      |---Zarządzenie 2003

      |---Zarządzenia 2002

|---Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rada Miejska - archiwum

|---Uchwały

      |---uchwały 2018

      |---uchwały 2017

      |---uchwały 2016

      |---uchwały 2015

      |---uchwały 2014

      |---uchwały 2013

      |---uchwały 2012

      |---Uchwały 2011

      |---Uchwały 2010

      |---Uchwały 2009

      |---Uchwały 2008

      |---Uchwały 2007

      |---Uchwały 2006

            |---V kadencja

                  |---III sesja

            |---Sesja Nr XLVII

            |---Sesja Nr XLVI

            |---Sesja Nr XLV

            |---Sesja XLIV

            |---Sesja XLIII

            |---Sesja XLII

            |---Sesja Nr XLI

            |---Sesja Nr XL

            |---Sesja XXXIX

      |---Uchwały 2005

            |---Sesja XXXVIII

            |---Sesja XXXVII

            |---Sesja XXXVI

            |---Sesja XXXV

            |---Sesja XXXIV

            |---Sesja XXXIII

            |---Sesja XXXII

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVII

      |---Uchwały 2004

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXV/2004

            |---Sesja XXIV

            |---Sesja XXIII

            |---Sesja XXII

            |---Sesja XXI

            |---Sesja XX

            |---Sesja XIX/2004

            |---Sesja XVIII

            |---Sesja XVII

            |---Sesja XVI

            |---Sesja XV

      |---Uchwały 2002

            |---Kadencja IV

      |---Uchwały 2003

            |---Sesja VII 2003 r.

            |---Sesja VI 2003 r.

            |---Sesja IX 2003 r.

            |---Sesja VIII 2003 r.

|---Protokoły Sesji

      |---VI Kadencja 2010-2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

            |---2010

      |---V Kadencja 2006-2010

            |---2010

            |---2009

            |---2008

            |---2007

|---Porządek Sesji

      |---rok 2018

      |---rok 2017

      |---rok 2016

      |---rok 2015

      |---rok 2014

      |---rok 2013

      |---rok 2012

      |---rok 2011

      |---rok 2010

      |---rok 2009

      |---rok 2008

|---Dyżury Radnych

|---Komisja Rewizyjna

      |---rok 2012

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Przetargi i konkursy

|---Przetargi na zbycie, dzierżawę nieruchomości i majątku ruchomego

      |---rok 2018

      |---rok 2017

      |---rok 2016

      |---rok 2015

      |---rok 2014

            |---informacje o wynikach przetargu

            |---ogłoszenia o przetargach

      |---rok 2012

            |---informacje o wynikach przetargu

            |---ogłoszenia o przetargach

      |---rok 2011

            |---ogłoszenia o przetargach

            |---informacje o wynikach przetargów

      |---rok 2010

            |---informacje o wynikach przetargów

            |---ogłoszenia o przetargach

      |---rok 2009

            |---ogłoszenia o przetargach

            |---informacje o wynikach przetargów

|---Wykazy nieruchomości

      |---rok 2019

      |---rok 2018

      |---rok 2017

      |---rok 2016

      |---rok 2015

      |---rok 2014

      |---rok 2013

      |---rok 2012

      |---rok 2011

      |---rok 2009

      |---rok 2008

      |---rok 2007

|---Konkursy na stanowiska urzędnicze

      |---konkursy w roku 2019

      |---konkursy w roku 2018

      |---konkursy w roku 2017

      |---konkursy w roku 2015

      |---konkursy w roku 2012

      |---konkursy w roku 2011

      |---konkursy w roku 2010

      |---konkursy w roku 2009

|---Konkursy inne

|---Zamówienia publiczne

|---Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Studium i inne opracowania

|---Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju

      |---studium

            |---2B-kierunki rozwoju, rysunki

            |---2A-uwarunkowania rozwoju, rysunki

|---Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2012

Gospodarka Odpadami

|---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|---Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami

|---Deklaracje

|---Harmonogram odbioru odpadów

|---Informacje

|---Zasady segregacji odpadów komunalnych

Informacje

|---Jednostki pomocnicze

      |---Wybory sołtysa i rady sołeckiej

|---Jak załatwić sprawę

      |---Referat Świadczeń Rodzinnych

      |---Referat ds Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

      |---Referat Ogólno-Administracyjny

            |---Działalność gospodarcza

            |---Koncesje alkoholowe

      |---Urząd Stanu Cywilnego

            |---Meldunek

      |---Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

|---Jednostki organizacyjne

|---Obwieszczenia, ogłoszenia oraz komunikaty

      |---Wybory na posłów do Parlamentu Europejskiego

      |---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

|---Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim

|---Opłata miejscowa

      |---Wzory dokumentów w wersji Word

|---Regulamin kąpieliska "Nad Jeziorem Nowowarpieńskim"

|---Udostępnianie świetlic

|---Stypendia

      |---Stypendium szkolne

|---Organizacje pozarządowe

      |---Program współpracy

            |---rok 2016

            |---rok 2015

            |---rok 2014

            |---rok 2013

            |---rok 2012

            |---rok 2011

      |---Wyniki konkursów ofert

      |---Sprawozdania

      |---Uchwały dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi

      |---Konsultacje

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

            |---rok 2010

            |---rok 2011

            |---rok 2012

            |---rok 2013

            |---rok 2018

            |---rok 2017

            |---rok 2016

            |---rok 2015

            |---rok 2014

      |---Druki dla organizacji pozarządowych

      |---uchwały

      |---konkursy

|---Ochrona środowiska i rolnictwo

      |---Ogłoszenia inne

      |---Rejestry Środowiskowe

            |---Decyzje środowiskowe

                  |---2013

                  |---2012

                        |---Kompleks zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 405/1 do 405/13 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno

                        |---Kompleks zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 - 406/12 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno

                        |---Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Nowe Warpno

            |---Obszar Natura 2000

                  |---2012

                        |---Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Nowe Warpno

      |---Prawo lokalne w sprawach ochrony środowiska

      |---Zawiadomienia dotyczące ochrony środowiska

      |---Koła łowieckie

            |---Szczecińskie Koło Łowieckie "Bór"

                  |---Polowania zbiorowe

            |---Koło Łowieckie "Kania" w Szczecinie

                  |---Polowania zbiorowe

            |---Koło Łowieckie "Sokół" w Szczecinie

                  |---Polowania zbiorowe

      |---Konsultacje społeczne

            |---Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

            |---Projekt Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam wraz z projektem Prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

|---Udostępnienie informacji publicznej

      |---Ponowne wykorzystywanie

|---Rejestry i Ewidencje

      |---Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

|---Budżet

      |---budżet 2019

      |---budżet 2018

      |---budżet 2017

      |---budżet 2016

      |---budżet 2015

      |---budżet 2014

      |---budżet 2013

      |---budżet 2012

      |---budżet 2011

      |---budżet 2010

      |---budżet 2009

      |---budżet 2008

      |---budżet 2007

      |---Budżet 2006

      |---Budżet 2004

            |---Sesja XVIII

            |---Sesja XVII

      |---Budżet 2003

      |---Budżet 2002

|---Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wygaszonych z mocy art. 546 ustawy Prawo Wodne

|---Wybory

      |---2018

            |---21.10.2018 - wybory samorządowe

                  |---Protokoły

                        |---Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Warpnie

                        |---Obwodowa Komisja Nr 2 w Brzózkach

                        |---Obwodowa Komisja Nr 1 w Nowym Warpnie

      |---2015

            |---25 październik 2015 r. - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

            |---06 września 2015 r. - ogólnokrajowe referendum

            |---31 maja 2015 r. - wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w powiecie polickim

            |---10 maja 2015 r. - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |---2014

            |---16.11.2014 - wybory samorządowe

                  |---protokoły głosowania

                        |---Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Warpnie

                        |---Obwodowa Komisjia Nr 1 w Nowym Warpnie

                        |---Obwodowa Komisjia Nr 2 w Brzókach

            |---25.05.2014 - wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

      |---2011

            |---wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 09.10.2011 r.

      |---2010

            |---wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 listopada 2010 r.

            |---wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.

            |--- wybory uzupełniające w okręgu nr 2 - 14 marca 2010 r.

      |---2009

            |---wybory uzupełniające w okręgu nr 2 - 06 września 2009 r.

            |---wybory do Parlamentu Europejskiego - 07 czerwca 2009 r.

      |---2007

            |---wybory do Sejmu i Senatu 21.10.2007

            |---wybory uzupełniające 13.05.2007

            |---wybory uzupełniające 18.03.2007

|---Punkty adresowe

|---System Informacji Przestrzennej