XXXVI/220/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 i 1000) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2017,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Nowe Warpno,
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Warpno,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok,
5) wnioskiem absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

udziela się Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 02-07-2018 14:03:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 02-07-2018 14:03:03