XXXV/215/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim"

UCHWAŁA NR XXXV/215/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 23  maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim"

 

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz art.4 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 poz. 656, z 2017 poz. 1566), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala , co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim", zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Każda osoba znajdująca się na miejscu kąpieliska zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.nowewarpno.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz na kąpielisku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik XXXV.215.2018_zalacznik.pdf 2018-06-23 10:48:07 pobrano 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:48:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:48:07