Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/180/2017

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.) oraz Uchwały Nr III/017/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28.02.2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 586), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. W § 2 Uchwały Nr XIX/110/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno stawkę 2,17 zł zastępuje się stawką 2,22 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 10-01-2018 11:52:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 10-01-2018 11:52:40