Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych