Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 122/2005


ZARZĄDZENIE Nr 122 /2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 6 grudnia 2005 roku

w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 20 grudnia 2000 roku oraz ustawy o rachunkowości ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji:

1). Do zespołu spisowego powołuję osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2). Spisem z natury należy objąć następujące składniki majątkowe:

  1. znaków skarbowych;

  2. maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą ( wysypisko stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie);

3) Drogą uzyskania od banków, kontrahentów potwierdzeń prawidłowości występujących w księgach rachunkowych sald:

a) środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

b) należności, pożyczek i zobowiązań z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych,

należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych;

4). Drogą porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich realnej wartości:

a) gruntów;

b) inwestycji rozpoczętych z wyłączeniem maszyn i urządzeń objętych spisem z natury;

c) wartości niematerialnych i prawnych;

d) należności spornych i wątpliwych;

e) należności i zobowiązań wobec pracowników;

f) należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych;

g) rezerw, funduszy i dochodów przyszłych okresów.

5). Zobowiązuje osoby materialnie odpowiedzialne do uporządkowania ewidencji ilościowo-wartościowej majątku obrotowego, uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej

6).Odpowiedzialny za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

7). Nadzór na prawidłowością, kompletnością i terminowością spisu inwentaryzacyjnego powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Otrzymują:

1/. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,

2/. Przewodniczący zespołu spisowego,

4/. Skarbnik Gminy,

5/. a/a.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 122/2005 z dn.6.12.2005r.

W Y K A Z

członków zespołów spisowych

Lp

Pole spisowe

Terminy

od do

Skład zespołu spisowego

nazwa

Nr

1.

Znaki skarbowe

1

30 XII.05r

1.Strzelczyk Grażyna - Przewodnicząca

2. Szymborska Grażyna - członek

2.

Maszyny i urządzenia

na wysypisku odpadów komunalnych w Nowym Warpnie

2

20.XII.05r

1.Jankowski Wiesław- Przewodniczący

2. Utrata Halina - członek

3.

Należności i zobowiązania,

środki na rachunkach bankowych

3

30.XII.05r

1.Szymborska Grażyna

2. Szuniewicz Danuta

4.

Grunty, inwestycje rozpoczęte, wartości niematerialne i prawne, należności sporne,

4

30.XII.05r.

j.w.

5.

Należności i zobowiązania wobec prac., tytułów publiczno-prawnch, rezerwy, fundusze,

5

30.XII.05r.

j.w.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 21-12-2005 15:22:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 21-12-2005 15:22:21