Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 113/2005


ZARZĄDZENIE NR 113/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 7 listopada 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, w Nowym Warpnie obręb nr 1 - położonej przy ulicy

Pl. Zwycięstwa 14 i ul.Kościuszki

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457 ), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r ,(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 , z 2005 r. Nr 130, poz.1078, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) - w związku z § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz § 4 Uchwały Nr XXXIII/160/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56 poz.1282) - zarządzam co następuje :

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Warpno przewidzianych do zbycia w trybie przetargowym. Wykaz stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, informację o przeznaczeniu do sprzedaży należy podać w prasie lokalnej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 113 /2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 7 listopada 2005 roku

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 , z 2005 r. Nr 130, poz.1078, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz.1459)- w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz § 4 Uchwały Nr XXXIII/160/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56 poz.1282) - podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Nowe Warpno

Lp

Adres nieruchomości

KW

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie i opis nieruchomości

Forma

zbycia

Cena

wywoławcza nieruchomości w zł

1

2

3

4

5

6

7

1

Nowe Warpno

Pl. Zwycięstwa 14

KW 6603

806

336 m2

udział

554/1000

części

Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku wielorodzinnym wraz udziałem w częściach

wspólnych

budynku, pomieszczeniami przynależnymi raz udziałem w gruncie

Sprzedaż

na

własność

46.000,00 zł

kwotę sprzedaży obniża się o 50%(art.68 ust.3 ww. ustawy)

2

Nowe Warpno

ul. Kościuszki

st.nr KW: 33 222- dz.537,

st.nr KW: 33 217- dz.536,

st.nr KW: 134724

dz.534, 535/1,535/2, 538

534 -droga

535/1

535/2

536

537

538-droga

5085 m2

Nieruchomość gruntowa z obiektami budowalnymi

znajdującymi się w stanie przerwanej budowy

Gmina nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania, który określałby przeznaczenie nieruchomości.

Sprzedaż na własność

920 000,00 zł

+ 22% VAT

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 7.11.2005 r. do dnia 28.11.2005 r.

Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r ze zm). zawiadamia się o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu w/w nieruchomości osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie;

termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia

wywieszenia wykazu.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie wniosku do 20.12.2005 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych na wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, tel. (091) 3129-660.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-11-2005 15:57:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 15-11-2005 15:57:58