Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 104/2005


ZARZĄDZENIE Nr 104 /2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2005

Na podstawie art. 128, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611,Nr 189, poz.1851, zm; z 2004r Nr 19, pozz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r Nr 14 poz.114, Nr 64, poz.565) oraz § 11, pkt. 2 uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

2.250,00zł

z tego:

1) na zadania zlecone

- o kwotę:

2.250,00zł

z tego:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

2.250,00zł

- rozdział

75108

- wybory do Sejmu i Senatu

- o kwotę:

2.250,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.250,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

22.426,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

12.907,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

3.200,00zł

- rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

3.200,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

2.700,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

500,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

1.207,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.207,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

207,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.500,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

500,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.700,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

2.983,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.170,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

113,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.717,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.101,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

616,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

2.300,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

2.200,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

100,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

100,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

9.519,00zł

z tego:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

2.439,00zł

- rozdział

75108

- wybory do Sejmu i Senatu

- o kwotę:

2.439,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

2.250,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

76,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

113,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

7.080,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

7.080,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

2.760,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.946,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

155,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.119,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

20.176,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

12.907,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

3.200,00zł

- rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

3.200,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

3.200,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

1.207,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.207,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

207,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.500,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

500,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.700,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

4.700,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

200,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenie społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

500,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

2.300,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- o kwotę:

2.200,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

200,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

100,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

100,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

7.269,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

189,00zł

- rozdział

75108

- wybory do Sejmu i Senatu

- o kwotę:

189,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

189,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

7.080,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

7.080,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

7.050,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

23,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

7,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.205.626,00zł

z tego:

- dochody własne

3.669.327,00zł

- dochody na zadania zlecone

536.299,00zł

2) Wydatki ogółem

4.080.626,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.544.327,00zł

- wydatki na zadania zlecone

536.299,00zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-11-2005 15:45:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 15-11-2005 15:45:07