Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 068/2005


ZARZĄDZENIE Nr 68/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2005

Na podstawie art. 128, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611,Nr 189, poz.1851, zm; z 2004r Nr 19, pozz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r Nr 14 poz.114) oraz § 11, pkt. 2 uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

1.000,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

1.000,00zł

z tego:

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

14.902,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

13.361,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

4.500,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

300,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

300,00zł

rozdział

75022

- rada gminy

- o kwotę:

2.500,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.500,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

1.700,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.700,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- kwotę:

51,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

51,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

51,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

3.900,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

3.400,00zł

§

3260

- inne formy pomocy dla uczniów

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

2.400,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

500,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

500,00zł

dział

851

- ochrona zdrowia

- o kwotę:

2.700,00zł

- rozdział

85154

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę:

2.700,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

2.700,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

1.210,00zł

- rozdział

82109

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

1.200,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

10,00zł

§

4430

- różne opłaty i składki

- o kwotę:

10,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

1.541,00zł

z tego:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

511,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

511,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę

511,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

330,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

330,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

146,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

184,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

700,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

700,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

500,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

200,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

13.902,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

12.361,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

4.500,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

300,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

2.500,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

2.500,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

1.700,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

1.700,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

51,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

51,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę

51,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.900,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.900,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

1.900,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

851

- ochrona zdrowia

- o kwotę:

2.700,00zł

- rozdział

85154

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę:

2.700,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

2.500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

200,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

1.210,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- o kwotę:

1.200,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.200,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

10,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

10,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

1.541,00zł

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

511,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

511,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

511,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

330,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

330,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

330,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

700,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

700,00zł

§

4210

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

700,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.143.030,00zł

z tego:

- dochody własne

3.625.140,00zł

- dochody na zadania zlecone

517.890,00zł

2) Wydatki ogółem

4.018.030,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.500.140,00zł

- wydatki na zadania zlecone

517.890,00zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-11-2005 15:27:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-11-2005 15:27:48