Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 035/2005


ZARZĄDZENIE NR 035/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 12 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji stypendialnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Powołuję się Komisję stypendialną działającą przy Urzędzie Gminy Nowe Warpno w składzie:

1) Honorata Gadomska - przedstawiciel Urzędu Gminy Nowe Warpno,

2) Teresa Szybka - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,

3) Jolanta Gotfryd - przedstawiciel Zespołu Szkół w Nowym Warpnie,

4) Irena Masłowska - przedstawiciel Zespołu Szkół w Nowym Warpnie.

2. Komisja stypendialna działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 035/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 12 kwietnia 2005 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

1. Zasady ogólne

1. Komisja stypendialna jest organem kontroli społecznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno lokalowych.

2. Komisja stypendialna:

  1. rozpatruje zgłaszane wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego,

  2. wydaje opinie w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku szkolnego kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

3. Komisja stypendialna przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

  1. przepisami prawa oświatowego,

  2. uchwałą Nr XXX/148/2005 z dnia 30 marca 2005 roku Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno.

  1. Komisja mieszkaniowa podejmuje decyzję w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy.

5. W skład Komisji mieszkaniowej wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy.

2. Tryb pracy Komisji

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego (wskazany przez Komisję spośród jej członków).

2. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

4. Z posiedzenia Komisji mieszkaniowej sporządza się protokół i listę obecności wg formy ustalonej przez Przewodniczącego Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-05-2005 15:50:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-05-2005 15:50:47