Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 031/2005


ZARZĄDZENIE Nr 31/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2005

Na podstawie art. 128, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611,Nr 189, poz.1851, zm; z 2004r Nr 19, pozz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r Nr 14 poz.114)oraz § 11, pkt. 2 uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

11.330,00zł

z tego:

1) na zadania zlecone

- o kwotę:

11.330,00zł

z tego:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

11.330,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

11.330,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

11.330,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

26.830,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

7.000,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

7.000,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczn.

- o kwotę:

7.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

7.000,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

19.830,00zł

z tego:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

11.330,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

11.330,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

9.094,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

500,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

86,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

900,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

376,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

374,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

8.500,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

8.500,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

4.600,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

400,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

205,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

795,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.500,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

15.500,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

7.000,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

7.000,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczn.

- o kwotę:

7.000,00zł

§

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

7.000,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

8.500,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

8.500,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

8.500,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

8.500,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

3.957.955,00zł

z tego:

- dochody własne

3.440.065,00zł

- dochody na zadania zlecone

517.890,00zł

2) Wydatki ogółem

3.832.955,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.315.065,00zł

- wydatki na zadania zlecone

517.890,00zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-05-2005 15:45:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-05-2005 15:45:24