Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 021/2005


ZARZĄDZENIE Nr 21/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 4 marca 2005 roku

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 126, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611,Nr 189, poz.1851, zm; z 2004r Nr 19, pozz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703), uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005, oraz uchwały Nr XXVIII/145/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

119.623,00zł

z tego:

1) dochody własne

- o kwotę:

90.623,00zł

w tym:

dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

68.300,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

68.300,00zł

§

0690

- wpłaty z różnych opłat

- o kwotę:

4.291,00zł

§

2390

- wpłaty do budżetu ze środków specjalnych

- o kwotę:

64.009,00zł

dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

2.582,00zł

- rozdział

75621

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

- o kwotę:

2.582,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

2.582,00zł

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

7.941,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

- o kwotę:

7.941,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

7.941,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

11.800,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

11.800,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

11.800,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

29.000,00zł

z tego:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

29.000,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

29.000,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

29.000,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

121.341,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

92.341,00zł

w tym:

dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

68.300,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

68.300,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

6.200,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.400,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

60.700,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

4.300,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne

- o kwotę:

4.300,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

3.464,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

170,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

500,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

166,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

7.941,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

7.941,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

7.941,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

11.800,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

11.800,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

11.800,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

z tego:

dział

852

pomoc społeczna

- o kwotę:

29.000,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

29.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

28.420,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

340,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

64,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

19,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

157,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

1.718,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

1.718,00zł

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

1.718,00zł

- rozdział

75818

- rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę:

1.718,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

7.718,00zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 29-03-2005 11:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 29-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 29-03-2005 11:53:50