Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 136/2005


ZARZĄDZENIE NR 136/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust 1, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, zm; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565 oraz §11 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Nr XXVI/127/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

111.403,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

109.110,00zł

w tym:

- dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

15.530,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

2.130,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.130,00zł

- rozdział

75022

- rada gminy

- o kwotę:

700,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

50,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

650,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

12.700,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

400,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

200,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.200,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

8.500,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

2.400,00zł

- dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

- o kwotę:

900,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicza straż pożarna

- o kwotę:

100,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75414

- obrona cywilna

- o kwotę:

800,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

800,00zł

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

80.800,00zł

- rozdział

80101

- szkoła podstawowa

- o kwotę:

80.200,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

3.600,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

66.000,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenie społeczne

- o kwotę:

9.600,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

600,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

600,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

650,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

650,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

500,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

150,00zł

- dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

11.230,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

11.230,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

11.230,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

2.293,00zł

w tym:

- dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.093,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

1.093,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

93,00zł

- dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

1.050,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

1.050,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

1.050,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

150,00zl

- rozdział

85312

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

150,00zl

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

50,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

111.403,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

109.110,00zł

w tym:

- dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

15.530,00zł

- rozdział

75022

- rada gminy

- o kwotę:

2.830,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

1.700,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

1.130,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

12.700,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

4.700,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4420

- podróże służbowe zagraniczne

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

2.000,00zł

- dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

- o kwotę:

900,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

100,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75414

- obrona cywilna

- o kwotę:

800,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

800,00zł

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

80.800,00zł

- rozdział

80101

- szkoła podstawowa

- o kwotę:

24.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

6.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

9.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

7.000,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

600,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80110

- gimnazjum

- o kwotę:

56.200,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

39.700,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

3.100,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

6.400,00zł

§

4210

- zakup Materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

5.000,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

650,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

650,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

50,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

600,00zł

- dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

11.230,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

11.230,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

250,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

4.300,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

130,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

900,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

650,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

4.900,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

2. wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

2.293,00zł

w tym

- dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.093,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

1.093,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

656,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

260,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

160,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

17,00zł

- dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

1.050,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

1.050,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

288,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

762,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

150,00zl

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

150,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

50,00zl

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

100,00zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-01-2006 14:05:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 23-01-2006 14:05:34