Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 104/2004


ZARZĄDZENIE Nr104/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 10 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r Nr 15, poz.148 zm; Dz.U. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851, z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2004 - Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie postanawia co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

41.072,00zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone:

- o kwotę:

38.141,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

38.141,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

37.991,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

37.991,00zł

- rozdział

85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne

- o kwotę:

150,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

150,00zł

2) na zadania własne

- o kwotę:

2.931,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.931,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.931,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.931,00zł

2 Zmniejsza się dochody

- o kwotę:

5.448,00zł

z tego:

1) na zadania zlecone

- o kwotę:

1.144,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

1.144,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

144,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

144,00zł

2) na zadania własne

- o kwotę:

4.304,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.304,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

4.304,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

4.304,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:

- o kwotę:

115.070,00zł

z tego:

1) na zadania zlecone:

- o kwotę:

38.141,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

38.141,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

37.991,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

37.241,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

400,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

100,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

250,00zł

- rozdział

85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

- o kwotę:

150,00zł

§

4130

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- o kwotę:

150,00zł

2) na zadania własne

- o kwotę:

76.929,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.600,00zł

- rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.600,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

800,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

800,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

63.216,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

60.396,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

2.200,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

47.800,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.200,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

500,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

6.696,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

2.820,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

1.820,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

7.113,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

2.859,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.859,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

4.254,00zł

§

4030

- wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz aseso

rów i aplikantów

- o kwotę:

900,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

2.931,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

423,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

5.000,00zł

- rozdział

90003

- oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę:

5.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

5.000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

79.446,00zł

z tego:

1) na zadania własne

- o kwotę:

78.302,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.600,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

1.600,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.600,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

63.216,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.605,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

1.900,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

705,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

2.820,00zł

§

4220

- zakup środków żywności

- o kwotę:

1.820,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

57.791,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

4.691,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

42.200,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

9.600,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

1.300,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

8.486,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

7.163,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

7.163,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.323,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

900,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

423,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

5.000,00zł

- rozdział

90001

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę:

5.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

5.000,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

1.144,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

1.144,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

144,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

144,00zł

§ 3 Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:

3.485.210,00zł

z tego:

a) dochody własne

3.065.801,00zł

b) dochody na zadania zlecone

419.409,00zł

2) wydatki ogółem:

3.473.310,00zł

z tego:

a) wydatki na zadania własne

3.053.901,00zl

b) wydatki na zadania zlecone

419.409,00zł

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 12-01-2005 15:13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 12-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 12-01-2005 15:13:46