Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 118/2004


ZARZĄDZENIE NR 118/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 31 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108), Uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzania rokowania na sprzedaż nieruchomości na 101/74 o powierzchni 212 m 2 położonej w Podgrodziu

2. W skład komisji o której mowa w ust.1 wchodzą:

1)

Honorata

Gadomska

-

przewodnicząca,

2)

Halina

Utrata

-

członek,

3)

Barbara

Straburzyńska

-

członek.

§ 2. Ustala się Regulamin Pracy Komisji będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 118/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1. Celem działania komisji jest przeprowadzanie przetargów na:

a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

b) sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych

oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego

korzystania z budynków,

c) sprzedaż środków trwałych,

d) dzierżawę lokali użytkowych.

§ 2 Komisja działa według zasad określonych w:

a) ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603)

b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

c) Uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

d) niniejszego regulaminu.

§ 3.1. Komisja Przetargowa zachowuje quorum w obecności dwóch członków komisji.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, Burmistrz Gminy wyznacza jego zastępcę z pozostałych członków Komisji.

§ 4. Organizację i warunki techniczne przetargu zapewnia Urząd Gminy w Nowym Warpnie.

§ 5. Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Burmistrz Gminy Nowe Warpno, który rozpatruje także ewentualne zastrzeżenia do pracy Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 11-01-2005 17:18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 11-01-2005 17:18:00