Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 095/2004


ZARZĄDZENIE Nr 095/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn.zm.)- Burmistrz Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2005-2007 zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 5 listopada 2004 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XII/078/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej.

I Rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie na terenie Nowego Warpna w latach 205-2007 środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, w szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w obiekcie gminnym.

2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia niniejszych standardów:

1) prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla dzieci z trudnością w nauce,

2) poprawa funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych emocjonalnie, opiekuńczo oraz społecznie, w których występują problemy alkoholowe,

3) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz osobistych,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) pomoc w nauce,

6) organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i sportowych,

7) pomoc socjalna i dożywianie,

8) stała współpraca z rodziną, szkołą i ośrodkiem pomocy społecznej

9) prowadzenie zajęć socjioterapeutycznych dla dzieci i rodziców z środowisk z problemami alkoholowymi.

10) otwarci świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. od 13 - 19, a w soboty przez co najmniej 1 godzinę.

3. Oferta powinna uwzględniać środki finansowe na zatrudnienie wychowawców i opiekunów co najmniej na 1 etat w tym:

1) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, na okres co najmniej 1 roku,

2) co najmniej 1 osoba z przygotowaniem w zakresie: pedagogiki, resocjalizacji, socjoterapii, socjologii, innego kierunku uprawniającego do prowadzenia zajęć grupowych.

Kwalifikacje kadry powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się w roku 2005 kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-11-2004 14:16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-11-2004 14:16:41