Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 092/2004


ZARZĄDZENIE NR 092/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 5 listopada 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXVI/188/97 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1

1.Powołuję się Komisję Mieszkaniową działającą przy Urzędzie Gminy Nowe Warpno w składzie:

 1. Zenon Owczarek

 2. Józef Wierchowicz

 3. Beata Danielewska

 4. Agnieszka Witman

 5. Bogusława Rąpa

 6. Grzegorz Grochecki

 7. Iwona Moskal

2. Komisja mieszkaniowa działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie do wykonania powierza się Pani Zofii Sawińskiej - Referat ds. rolnictwa i ochrony środowiska i P. Poż.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 092/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 5 listopada 2004 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI MIESZKANIOWEJ

1. Zasady ogólne

1) Komisja mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych, a w szczególności w sprawach dotyczących:

 1. przydziałów lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych

 2. zamiany mieszkań

 3. adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne

 4. najmu lokali do remontu

 5. innych kwestii lokalowych

2) Komisja mieszkaniowa:

 1. rozpatruje zgłaszane wnioski o zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne

 2. dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób składających wnioski

 3. przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny

 4. dokonuje wyboru i ustala listy osób z którymi winne być zawarte umowy najmu:

  • na lokal mieszkalny

  • na lokal zamienny

  • na lokal socjalny

  • związane z zamianą lokali mieszkalnych

  • związane z adaptacją lub wykonaniem remontu we własnym zakresie

 • wskazuje kolejność realizacji utworzonych list przydziałów lokali mieszkalnych

 • wskazuje kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych

 • 3) Komisja mieszkaniowa rozpatruje złożone wnioski sprawdzone pod względem formalno-prawnym

  4) Komisja mieszkaniowa przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

  1. przepisami prawa materialnego

  2. zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Miejskiej

  5) Komisja mieszkaniowa podejmuje decyzję w ciągu dwóch miesięcy od daty wniesienia sprawy do porządku posiedzenia

  6) W skład Komisji mieszkaniowej wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy

  2. Tryb pracy Komisji

  1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego (wskazany przez Komisję spośród jej członków).

  2. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.

  3. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

  4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

  5. Z posiedzenia Komisji mieszkaniowej sporządza się protokół wg formy ustalonej przez Przewodniczącego Komisji.

  6. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych Komisja może pracować w zespołach roboczych.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-11-2004 14:14:23
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-11-2004
  Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-11-2004 14:14:23