Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 12


ZARZĄDZENIE NR 12/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz.U. Nr 9, poz.30), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz.443), Uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XXXVIII/198/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 1998 roku w sprawie sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (zm: z 1998r Nr II/017/98) - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na:

a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

b) sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych

oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego

korzystania z budynków,

c) sprzedaż środków trwałych,

d) dzierżawę lokali użytkowych.

2. W skład komisji o której mowa w ust.1 wchodzą:

1)

Halina

Utrata

-

przewodnicząca,

2)

Zofia

Sawińska

-

członek,

3)

Sylwia

Młynarczyk

-

członek,

4)

Wiesław

Jankowski

-

członek,

5)

Barbara

Straburzyńska

-

członek.

§ 2

Ustala się Regulamin Pracy Komisji będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 047/99 Zarządu Gminy w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 1999 roku

w sprawie powołania oraz regulaminu stałej Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Warpno.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN PRACY STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ

powołanej zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 25 marca 2004 roku

§ 1

Celem działania komisji jest przeprowadzanie przetargów na:

a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

b) sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych

oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego

korzystania z budynków,

c) sprzedaż środków trwałych,

d) dzierżawę lokali użytkowych.

§ 2

Komisja działa według zasad określonych w:

a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych

zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa lub Gminy (Dz.U. z 1998r. Nr 9, poz.30),

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 roku w sprawie zasad

organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe

oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz.443),

c) Uchwały Nr XXXIX/201/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 lutego 1998 roku

w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Gminy gospodarki majątkiem Gminy

Nowe Warpno w zakresie nabywania i zbywania zabudowanych i niezabudowanych

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

d) Uchwały Nr XXXVIII/198/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 stycznia 1998 roku

w sprawie sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych

i użytkowych oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych

do racjonalnego korzystania z budynków (zm: z 1998r Nr II/017/98),

e) niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Komisja Przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, Burmistrz Gminy wyznacza jego

zastępcę z pozostałych członków Komisji.

§ 4

Organizację i warunki techniczne przetargu zapewnia Urząd Gminy w Nowym Warpnie.

§ 5

Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Burmistrz Gminy Nowe Warpno, który rozpatruje także ewentualne zastrzeżenia do pracy Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-07-2004 15:09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-07-2004 15:09:42