Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 061/2004


ZARZĄDZENIE Nr 061 /2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r Nr 15, poz.148 zm; Dz.U. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851, z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890) oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2004 - Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie postanawia co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

34.631,00zł

z tego:

1. dochody na zadania zlecone:

- o kwotę:

18.083,00zł

w tym:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

1.960,00zł

- rozdział

75113

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę:

1.960,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

1.960,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

16.123,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

15.995,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

15.995,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

128,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

128,00zł

2. na zadania własne

16.548,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

280,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

280,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

280,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

16.268,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

12.963,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

3.305,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

3.305,00zł

II. Zmniejsza się dochody

- o kwotę:

12.963,00zł

z tego:

1. na zadania zlecone

- o kwotę:

12.963,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

12.963,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

12.963,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:

- o kwotę:

36.974,00zł

z tego:

1. na zadania zlecone:

- o kwotę:

18.473,00zł

w tym:

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

2.350,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

151,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

151,00zł

- rozdział

75113

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę:

2.199,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

1.960,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

239,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

16.123,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

15.995,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

15.675,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

193,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

36,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

5,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

36,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

50,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

128,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

128,00zł

2. na zadania własne

- o kwotę:

18.501,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.650,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

1.150,00zł

§

4580

- pozostałe odsetki

- o kwotę:

1.150,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

28,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

28,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

28,00zł

dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

116,00zł

- rozdział

75647

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.

- o kwotę:

116,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

116,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

280,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

280,00zł

§

3240

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- o kwotę:

280,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

16.268,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

3,305,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

3.305,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

159,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

100,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

59,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

59,00zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

15.306,00zł

z tego:

1. na zadania własne

- o kwotę:

1.953,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.650,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

500,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

1.150,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.150,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

28,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

28,00zł

§

3020

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

28,00zł

dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

116,00zł

- rozdział

75647

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.

- o kwotę:

116,00zł

§

4100

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

- o kwotę:

116,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

159,00zł

- rozdział

92109

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- o kwotę:

100,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

59,00zł

§

3020

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

59,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

13.353,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

390,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

151,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

151,00zł

- rozdział

75113

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę:

239,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

223,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

16,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

12.963,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

12.963,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:

3.328.990,00zł

z tego:

a) dochody własne

3.011.313,00zł

b) dochody na zadania zlecone

317.677,00zł

2) wydatki ogółem:

3.317.090,00zł

z tego:

a) wydatki na zadania własne

2.99.413,00zl

b) wydatki na zadania zlecone

317.677,00zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-07-2004 09:37:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-07-2004 09:37:46