Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 042/2004


ZARZĄDZENIE Nr 42 /2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 20 maja 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r Nr 15, poz.148 zm; Dz.U. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851, z 2004r Nr 19, poz.177) oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2004 -Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie postanawia co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

147.370,00zł

z tego:

1. dochody na zadania zlecone:

- o kwotę:

146.770,00zł

w tym:

a) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę

1.470,00zł

- rozdział

75113

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę:

1.470,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

1.470,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

145.300,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

145.300,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

145.300,00zł

2. na zadania własne:

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

600,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

600,00zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu

- o kwotę:

15.924,00zł

z tego:

1. dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

15.924,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

15.924,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ

- o kwotę:

14.201,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

14.201,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

1.723,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

1.723,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:

- o kwotę:

150.562,00zł

z tego:

1. na zadania zlecone:

- o kwotę:

147.020,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

250,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

250,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

250,00zł

b) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

1.470,00zł

- rozdział

75113

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- o kwotę:

1.470,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

800,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

420,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

250,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

145.300,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

145.300,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

139.094,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.800,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.610,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

44,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

752,00zł

2. na zadania własne

- o kwotę:

3.542,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

100,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

100,00zł

b) dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

2.842,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicza straż pożarna

- o kwotę:

2.842,00żl

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

2.320,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

30,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

435,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

57,00zł

c) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

600,00zł

§

3240

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- o kwotę:

600,00zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

19.116,00zł

z tego:

1. na zadania własne

- o kwotę:

2.942,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

100,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

100,00zł

b) dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę:

2.842,00zł

- rozdział

75412

- ochotnicza straż pożarna

- o kwotę:

2.842,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

2.742,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

100,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

16.174,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

250,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

250,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

250,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

15.924,00zł

- rozdział

85114

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

- o kwotę:

14.201,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

10.832,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.369,00zł

- rozdział

85216

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- o kwotę:

1.723,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.723,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:

3.141.737,00zł

z tego:

a) dochody własne

2.841.765,00zł

b) dochody na zadania zlecone

299.972,00zł

2) wydatki ogółem:

3.129.837,00zł

z tego:

a) wydatki na zadania własne

2.829.865,00zl

b) wydatki na zadania zlecone

299.972,00zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-05-2004 12:57:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-05-2004 12:57:47