Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 032/2004


ZARZĄDZENIE Nr 32 /2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r Nr 15, poz.148 zm; Dz.U. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851, z 2004r Nr 19, poz.177) -Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie postanawia co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

9.130,00zł

z tego:

1. dochody na zadania zlecone:

9.130,00zł

w tym:

a) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę

3.930,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.930,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

3.930,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

5.200,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

5.200,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.000,00zł

§

6310

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

3.200,00zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:

- o kwotę:

9.130,00zł

z tego:

1. na zadania zlecone:

- o kwotę:

9.130,00zł

w tym:

a) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

3.930,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.930,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

3.151,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

629,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

150,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

5.200,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

5.200,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

600,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

109,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

15,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1056,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

120,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

§

6060

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

3.200,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:

3.010.291,00zł

z tego:

a) dochody własne

2.841.165,00zł

b) dochody na zadania zlecone

169.126,00zł

2) wydatki ogółem:

2.998.391,00zł

z tego:

a) wydatki na zadania własne

2.829.265,00zl

b) wydatki na zadania zlecone

169.126,00zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-05-2004 14:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-05-2004 14:52:35