Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/082/2003


UCHWAŁA NR XIV/082/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia

2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003 (ze zmianami: uchwała Nr XIII/078/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku Rady Miejskiej w Nowym Warpnie) - dokonuje się następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 9 „ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej ) gminy Nowe Warpno w 2003r wprowadza się następujące zmiany :

      1. po stronie przychodów:

a) zmniejsza się

- dział 400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

3.750,00zl

§

265

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego

- o kwotę

3.750,00zł

b) zwiększa się

- dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

3.750,00zł

§

265

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego

- o kwotę:

3.750,00zł

Razem przychody po zmianach

1.103.150,00zł

      1. po stronie wydatków:

a) zmniejsza się:

- dział 600

- transport i łączność

- o kwotę:

1.450,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

1.450,00zł

b) zwiększa się:

- dział 600

- transport i łączność

- o kwotę:

950,00zł

- rozdział

60095

- pozostała działalność

- o kwotę:

950,00zł

- dział 710

- działalność usługowa

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

71035

- cmentarze

- o kwotę:

500,00zł

Razem wydatki po zmianach

1.031.860,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-03-2004 09:18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-03-2004 09:18:00