Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLII /200/2006


UCHWAŁA NR XLII /200/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

231.772,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

129.772,00zł

w tym:

a) dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

3.697,00zł

- rozdział

75621

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- o kwotę:

3.697,00zł

§

0010

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- o kwotę:

3.697,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

300,00zł

§

0960

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

300,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.500,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.500,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.500,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.000,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.000,00zł

d) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

122.275,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

122.275,00zł

§

6260

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- o kwotę:

122.275,00zł

2) dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

102.000,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

102.000,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

101.000,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- o kwotę:

101.000,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- o kwotę:

1.000,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu

- o kwotę:

45.286,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

45.286,00zł

w tym:

a) dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

45.286,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- o kwotę:

45.286,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę

45.286,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

232.675,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

130.675,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

4.600,00zł

- rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

4.600,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

4.600,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

300,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

300,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.500,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.500,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

400,00zł

§

4120

- składki na Fundusz pracy

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

d) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

122.275,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

122.275,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

122.275,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

102.000,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

102.000,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

101.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

97.970,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.920,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

330,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

50,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

730,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

46.189,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

46.189,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

41.589,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

11.589,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

11.589,00zł

- rozdział

80104

- przedszkola

- o kwotę:

10.000,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

8.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

20.000,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

16.000,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

4.000,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.600,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

4.600,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

4.600,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.053.573,00zł

z tego:

- dochody własne

3.383.297,00zł

- dochody na zadania zlecone

670.276,00zł

2) Wydatki ogółem

4.336.133,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.665.857,00zł

- wydatki na zadania zlecone

670.276,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 18-05-2006 09:05:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 18-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 18-05-2006 09:05:12