Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/078/2003


UCHWAŁA NR XIII/078/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 24 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia

2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003, dokonuje się następujące zmiany:

  1. wprowadza się załącznik nr 13 - wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych,

- nazwa zadania Nr 1

Kanalizacja

- dział

900

- rozdział

90095

- jednostka realizująca

Gmina

- rok rozpoczęcia

1994

- planowany rok zakończenia

2008

- wartość ogółem

5.544.600,00 zł.

- planowane nakłady w 2003r

27.700,00zł

- planowane nakłady w 2004r

23.000,00zł

- planowane nakłady w 2005r

21.000,00zł

- nazwa zadania Nr 2

Rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych

- dział

900

- rozdział

90095

- jednostka realizująca

Gmina

- rok rozpoczęcia

2000

- planowany rok zakończenia

2005

- wartość ogółem

1.000.000,00zł

- planowane nakłady w 2003r.

50.000,00zł

- planowane nakłady w 2004r.

- planowane nakłady w 2005r.

- nazwa zadania Nr 3

docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie

- dział

801

- rozdział

80101

- jednostka realizująca

Gmina

- rok rozpoczęcia

2003

- planowany rok zakończenia

2003

- wartość ogółem

20.000,00zł

  1. W załączniku Nr 9 „ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej ) gminy Nowe Warpno w 2003r wprowadza się następujące zmiany :

      1. po stronie przychodów:

a) zmniejsza się

- dział 900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

41.150,00zl

§

083

- wpływy z usług

- o kwotę:

41.150,00zł

b) zwiększa się

- dział 400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

17.000,00zł

§

097

- wpływy z różnych dochodów

- o kwotę:

17.000,00zł

- dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

1.200,00zł

§

097

- wpływy z różnych dochodów

- o kwotę:

1.200,00zł

Razem przychody po zmianach

1.103.150,00zł

      1. po stronie wydatków:

a) zmniejsza się:

- dział 600

- transport i łączność

- o kwotę:

650,00zł

- rozdział

60095

- pozostała działalność

- o kwotę:

650,00zł

-dział 700

- gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę:

9.900,00zł

- rozdział

70001

- zakłady gospodarki komunalnej

- o kwotę:

9.900,00zł

- dział 710

- działalność usługowa

- o kwotę:

1.100,00zł

- rozdział

71035

- cmentarze

- o kwotę:

1.100,00zł

- dział 900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

98.900,00zł

- rozdział

90001

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę:

15.000,00zł

- rozdział

90004

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę:

27.350,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę:

7.150,00zł

- rozdział

90017

- zakłady gospodarki komunalnej

- o kwotę:

49.400,00zł

b) zwiększa się

- dział 400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

12.500,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

12.500,00zł

- dział 900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

3.810,00zł

- rozdział

90002

- gospodarka odpadami

- o kwotę:

3.810,00zł

Razem wydatki po zmianach

1.031.860,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-03-2004 09:17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-03-2004 09:17:21