033 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 033/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 953/40 o powierzchni 0,0205 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 Nowe Warpno, posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ2S/00026761/9, zgodnie z załącznikiem mapowym.

 

§ 2.1. Dla opisanej w § 1 nieruchomości ustala się cenę nieruchomości w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100) sporządzoną na podstawie wartości nieruchomości.

2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

 

§ 3. Istotne warunki sprzedaży, zostaną określone w podpisanym przez obie strony protokole będącym podstawą do podpisania umowy notarialnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Załączniki do pobrania

1 033-zal.pdf (PDF, 16KB) 2019-03-15 12:13:23 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 15-03-2019 12:13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 15-03-2019 12:13:23